Acil Durumlarda Canınızı ve Milyonlarca Liralık Sistemlerinizi Kime Emanet Ediyorsunuz?

27
Mart
18

Engin Özer
Mühendislik Departmanı Müdürü

İşimiz gereği gittiğimiz her yeni tesiste mutlaka küçük ya da büyük ölçekli risk analizleri yapıyoruz. Maalesef gittiğimiz tesislerin bir kısmında güvenlik görevlileri herhangi bir olay anında ne yapacağını bilmemektedir. Genellikle bir olay olunca bunu amirine telefonla söylemek ve onun yönlendirmelerini takip etmeyi yeterli bulmaktadır.

PSIM Neden Önemlidir?

Oysa yangın, deprem, hırsızlık, kaza vb. her olay için ayrı ayrı harekât planları yapılmalıdır. Teknik olarak nerdeyse bütün tesislerde bu yönergeler vardır. Ama zaman içerisinde fiziki güvenlik personellerinin taşeron şirketlere geçmesi ile bu yönergelerin yürütülmesindeki kalite bazı tesislerde artarken bazı tesislerde düşmüştür. Zira bu tür şirketlerde çok büyük bir personel sirkülasyonu vardır. Görevli personel kimi zaman her gün değişmekte ve hem tesisi yeterince tanımayan hem de yönergeleri tam olarak bilmeyen personeller canımızı ve milyonlarca liralık sistemlerimizi koruyamamaktadır. Bazı tesislerde sayfalarca yönetmelikler hazırlanmış ama hem acil durumda heyecandan doğru kısımları okunamamakta hem de zaman içerisinde önce çekmecelere kaldırılmakta ve zamanla da olay anında ulaşılamayacak şekilde yok olmaktadır.

Canımızı ve malımızı emanet ettiğimiz bu kişilere bu kadar büyük sorumluluklar vermeyi doğru bulmuyorum. Onların yeterince zor olan işlerinde işlerini doğru ve kolay şekilde yapmalarına imkân vermek için PSIM yazılımlarını tercih etmeliyiz.

Olay Yönetimi — PSIM'in Uygulandığı Alanlar

Fiziksel güvenlik bilgi yönetimi (PSIM) son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. PSIM’lerin avantajları ve dezavantajları vardır ancak vaka yönetiminde operatöre eşsiz kalitede destek verir. Bir PSIM yazılımı tüm kaynaklardan gelen alarmları değerlendirir ve uygun olan yönergeleri ekrana getirir. Operatörden tam bir itaat bekler. Operatör vakanın çeşidine uygun bir yönergeyi ekranında görür. Her satırı tek tek yerine getirmek zorundadır ve süreçleri onaylayarak ve notlar girerek çok hızlı şekilde olaya müdahale eder. PSIM’ler fark yaratıcı avantajı gerekli tüm sistemlerin PSIM ortak ara yüzüne entegre edilmesidir. İdeal bir sistemde, operatör aynı anda interaktif bir video wall ile veya client bilgisayarında birden fazla güvenlik sisteminden bilgi görüntüleyebilir. PSIM yazılımındaki birleştirilmiş bilgiler, sistemlere bağımsız olarak tek tek bakmaktan çok daha hızlıdır ve büyük bir durumsal farkındalık sağlar.