Akıllı Binalarda Asansör Yönetimi

20
Şubat
18

Mühendislik Departmanı

Gün içinde binlerce insanın girip çıktığı, onlarca katlı birden çok asansörün aynı anda hizmet verdiği iş kulelerinde asansörlerin nasıl yönetileceği de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Asansör yönetimini iki ayrı başlık altında incelemek gerekir.

1) Asansör Yolcu Yönetimi

Özellikle çok katlı binalarda asansörlerin içindeki yolcuyu en hızlı şekilde gideceği kata ulaştırması birinci hedeftir. Bunun için aynı yöne giden yolcuların aynı asansöre bindirilmesi ve asansör dolu iken hareket ettiği yönde de olsa talep gelen katlarda durmayıp gereksiz beklemelere yol açılmaması gerekir. Bunun için asansör firmaları çağırma yön butonları yerine yolcuların gitmek istediği katları tuşladığı tuş takımları da üretiyorlar, bu sayede asansörü bekleyen kaç kişi olduğunu ve bunların hangi katlara gitmek istediklerini de bilerek sistemi daha verimli işletebiliyorlar. Bu konuyu asansör firmalarına bırakarak biz asıl başlığımıza geçelim.

2) Güvenlik Yönetimi

Bina girişinde geçiş kontrol sistemleri uygulayarak ana girişten güvenliğimizi sağladık, peki ya katları ne yapacağız? Ana girişte kart okuyucu ya da biyometrik tanımlama sistemleri ile kimliğini doğrulayan kişinin sadece yetkisi olan katlara gitmesini nasıl sağlayacağız?

Burada ilk akla gelen asansör içine de kart okuyucu ya da biyometrik tanımlama sistemlerinden birini koymak ve asansöre binen kişiye ikinci bir kimlik doğrulaması yapmaktır. Tüm binanın tek bir kuruma ait olduğu ve/veya yetki sınırlaması yapılmak istenen katlar için özel asansörlerin bulunduğu binalarda bu çözüm kolaylıkla uygulanabilir. Asansör içindeki kart okuyucuya geçerli bir kart okutulduğunda aktif olacak bir kontağın asansör kontrol panosuna bağlanması yeterlidir.

Yazılım entegrasyonu sayesinde ortak bir yönetim platformu oluşturulabilir.

Birden çok firmanın bulunduğu ve asansörlerin ortak kullanıldığı iş merkezlerinde durum bir kart okuyucu ve röle çıkışı ile çözülemeyecek kadar karmaşık hal alır. Bunu da ancak asansör yönetim sistemi ile güvenlik sisteminin entegre çalışması ile çözebiliriz. Entegrasyon, bina yönetim sistemlerinde üzerinde en fazla tartışmanın yaşandığı kavramdır demek yanlış olmaz. Bu tartışmaların nedeni ise entegrasyon kelimesinin yalın olarak kullanılmasıdır. Oysa beklenti doğru ve net olarak tarif edilmediğinde bir röle kontağı üzerinden sinyal vererek yapılan uygulama da entegrasyon olarak değerlendirilebilir. Burada kast edilen entegrasyon ise asansör yönetim yazılımı ile güvenlik yazılımının birbirleri ile iki yönlü haberleşebildiği ve güvenlik sistemine ait verilerin asansör yönetiminde, asansörlere ait verilerin güvenlik sistemi içinde kullanılarak ortak bir yönetim platformunun oluşturulduğu yazılım entegrasyonudur.

Asansör yönetim yazılımını güvenlik sistemi ile entegre ederek binaların güvenliği arttırılabilir.

Asansör yönetim sistemi ile güvenlik sistemlerini entegre ettiğimizde yolcu yönetimini de buna göre yapmamız gerekir. Katlardaki tuş takımlarının yerini güvenlik sistemine ait kart okuyucu ya da biyometrik tanıma cihazları alacaktır ve kişi asansörü çağırırken kimliğini doğrulayacaktır. Sistem bir kişinin ancak tek bir kata ve sadece yetkisi olan katlara gidiş için talep oluşturmasına izin verecektir. Tuş takımından aynı katı defalarca tuşlayarak sanal talep oluşturulmasının önüne geçilecek ve asansörlerin daha verimli kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca kişi kimlik doğrulaması yapıldığı için istenirse yetkisi olmayan katlardan çağrı almış ya da o katlara yolcu götüren kabinlere binmesi de engellenebilir.

Güvenliğin çok daha üst düzeyde uygulanması talep edildiğinde ise asansör kat kapıları üzerine tag okuyucular yerleştirerek kapıdan geçen kişilerin üzerindeki kartlar okunabilir ve yetkisi olmayan katlarda kabinden inen kişiler için sistem alarm oluşturulabilir. Güvenlik sistemleri bir bütün olarak işletildiğinde üzerinde kart olmayan ya da o kata giriş yetkisi olmayan biri asansörden indiğinde kameralar ile kayıt alınabilir, o kata ait güvenlik senaryoları aktif edilebilir, kat kapıları otomatik olarak kilitlenebilir.

Özet olarak asansör yönetim yazılımları ile güvenlik sistemlerinin entegrasyonu asansörlerin daha verimli kullanılmasını sağlarken bina sakinlerinin konforunu bozmadan güvenliğin de arttırılmasına hizmet eder.

Kurduğumuz Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri »