Analog Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

27
Haziran
17

Erol Erbiçer
Teknik Müdür, Ege Bölgesi

Analog adreslenebilir yangın algılama sistemleri, sigara dumanı, hızlı hava hareketleri ve kirlenme gibi "yangın durumuna benzeyen durum değişikliklerinde" hatalı alarm verebilen konvansiyonel detektörlerin bu zayıflıklarını gidermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Analog adreslenebilir detektörler, bulundukları ortamın analog değişimlerini (duman ve ısı) sensörleri ile algılayıp tespit ettikleri elektriksel değerleri sürekli olarak yangın kontrol paneline bildirirler. Kontrol paneli, detektörlerden gelen değerleri kaydederek zamana karşı değişimini izler. Sürekli olmayan ani değişimleri bozucu sinyal olarak değerlendirir ancak alarm durumuna geçmez. Ya da çok yavaş gelişen değişimlerde bunun "sigara dumanı" ya da "kirlenme" gibi bir durum olduğuna karar verip hatalı alarmları engeller. "Analog" kelimesi ile ifade edilen, sistemin bu analog değişimleri işleyerek değerlendirebilme özelliğidir.

Analog adreslenebilir yangın algılama sistemlerinde kontrol paneli her bir detektörle kendi özel tip haberleşme yöntemini kullanarak tek tek haberleşmek ve her bir algılayıcının algılama değerlerini ayrı ayrı alarak kaydetmek zorundadır. Tarama tipi haberleşme olarak ifade edebileceğimiz bu özel tip haberleşme esnasında bütün detektörlerle mutlaka haberleşme zorunluluğu, doluluğu yüksek olan elektrik devrelerinde (çevrimlerde) tarama süresini 3 saniye kadar bir süreye çıkarabilmektedir. Bu da yangın anında, teyit ve eylem başlatma sürelerini de dahil edersek, toplam alarm oluşturma süresinin 10 saniyelere kadar çıkabileceğini göstermektedir.

Analog adreslenebilir sistemlerde, kontrol paneli sistemin karar merkezi olduğu için, herhangi bir nedenle bir algılama çevrimi ile panel arasında haberleşmenin bozulması halinde o çevrimdeki bütün analog adreslenebilir detektörler tamamen çalışamaz hale gelmektedir.  

Analog Adreslenebilir Yangın Algılama Dedektörleri

Analog adreslenebilir sistemlerde, veri aktarma sınırlılığı nedeniyle detektörler genellikle tek sensörlü olmaktadır. (İyonizasyon Duman, Optik Duman, Sıcaklık Detektörleri gibi.) İki farklı algılayıcının tek bir algılama alanının içinde olduğu Analog Adreslenebilir Kombine Optik Duman ve Sıcaklık Detektörleri bulunmakla birlikte, bu cihazlar sadece bu algılayıcıdaki sıcaklık sensörlerinin 60°C veya 90°C gibi bir üst seviyeye ulaşmaları izlenmektedir. Böylece optik duman sensörleriyle algılanamayan az ve siyah dumanlı, çabuk alevlenen yangınların yakalanabilmesi hedeflenmektedir.

Analog Adreslenebilir Yangın Algılama Sistemlerinde Kablolama

Analog adreslenebilir sistemlerde detektörlerden kontrol panellerine analog bilgi gittiği için çevrim devrelerinin, elektriksel girişim ve gürültüye karşı koruma sağlayan ekranlı kablolarla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ekranlı kablolar ekransız kablolara göre daha pahalı oldukları gibi, tesisat ve montajda daha fazla dikkat ve işçilik zamanı gerektirmektedirler. Ekransız kablo gereksinimi ayrıca, yenilenmesi gereken konvansiyonel ya da digital adreslenebilir yangın alarm sistemi bulunan binalarda mevcut ekransız kabloların kullanılmasına olanak vermemektedir. Yeni kablo tesisatı gereksinimi, yenileme çalışmasını güçleştirmekte, pahalılaştırmakta ve bazen olanaksız hale getirmektedir.  

Analog Adreslenebilir Yangın Algılama Sistemlerinin Eksileri

Analog adreslenebilir sistemlerde detektörler ve diğer saha elemanları, altlarında bulunan minyatür kodlama anahtarlarıyla teker teker adreslenmektedirler. Bu, sahada çok dikkat gerektiren ve hatalı adresleme yapılması halinde çok zaman kaybına yol açan bir özelliktir.

Analog adresli sistemlerde yangın detektörleriyle kontrol paneli arasındaki haberleşme protokolü, haberleşme hızlarını ve veri işleme kapasitelerini sınırlamaktadır. Bu sınırlama bu teknolojiyi kullanan sistem içinde koşan yazılımların da iyileştirilmesinin önünde engel teşkil etmektedir.

Tek tek tüm cihazlar ile haberleşme zorunluluğu yoğun bir haberleşme anlamına geldiği için analog adreslenebilir sistemlerde çevrim hattı başına dedektör sayılarının göreli olarak sınırlı olmasını ve/veya cihaz sayısının çokluğuna bağlı olarak belirli kesitte göreli olarak daha kısa çevrim hattı mesafelerinin uygulanabilmesi mümkün olabilmektedir.

Dünden Bugüne Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Konvansiyonel Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Dijital Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Dağıtılmış Zekalı Etkileşimli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Kurduğumuz Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »