Çok Değerli Varlıklarınızı Yangından Nasıl Korursunuz?

08
Mayıs
18

Erol Erbiçer
Teknik Müdür, Ege Bölgesi

Gelişen teknoloji sayesinde küçük hacimlere büyük kıymetlerin sığdırılması ile “çok değerli” kavramı da farklı anlamlar kazanmaktadır.

Bu “değer” mali eder olarak tek başına çok yüksek pahaya sahip olmasa da işletmenin ve üretimin sürdürülebilirliği açısından kıymeti çok yüksek olan yarı mamul ve hammaddeler de olabilir, gerçekten kıymet kazanmış ve sevke hazır mamuller de olabilir. Bunun yanında yatırım maliyeti çok yüksek olan bilgi işlem merkezi, veri merkezi ve telekomünikasyon merkezi gibi yapılar da bu “değer” sınıfında sayılabilir.

Hava Çekmeli Duman Dedektörlerinin Kullanıldığı Yerler

Hava Çekmeli Duman Dedektörleri, yüksek hassasiyetlerinden dolayı, ilk tasarlandıkları günden bu yana telekomünikasyon merkezlerinde kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle, veri merkezleri ve data/bilgi işlem odaları ve elektrik pano odası gibi mahallerde çok erken algılama amaçlı kullanılmaya devam etmektedir.

Bunun yanında gerek yarı mamul gerek hammadde depolanan tesislerde hem ürünlerin değeri hem de tavan kotuna ulaşım zorlukları sebebiyle Hava Çekmeli Duman Dedektörleri tercih edilmektedir.

SECURITON SecuriSmoke ASD Hava Çekmeli Duman Dedektörü »

Standartlar ve Algılama Hassasiyet Sınıfları

Hava Çekmeli Duman Dedektörleri ile ilgili standart EN 54-20’dir. Hava Çekmeli Duman Dedektörleri kullanılarak elde edilecek korumalar için Class A, Class B ve Class C olmak üzere üç kademede tanımlanan algılama hassasiyet sınıfları belirlenmiştir.

Özetle, tesisinizde değerli varlıklarınızı daha iyi korumak, çok erken algılama yapabilmek ve tesisinizin sürdürülebilirliği açısında yangın ve güvenlik tedbirlerinizi güçlü kılabilmek için Hava Çekmeli Duman Dedektörleri tercih edilmelidir. Satın alacağınız ürünlerin EN 54-20 sertifikalarının olup olmadığı da sorgulanmalıdır.

Xtralis VESDA Çok Hassas Hava Çekmeli Duman Algılama Sistemleri »

Kurduğumuz Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »