Dağıtılmış Zekâlı Etkileşimli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

04
Temmuz
17

Erol Erbiçer
Teknik Müdür, Ege Bölgesi

Analog adreslenebilir yangın algılama ve alarm sistemlerinde panel tarafından yapılan karar verme işlemleri, dağıtılmış zekâlı sistemlerde doğrudan dedektörün bünyesinde yapılmaktadır. Yangın durumuna, dedektörlerin içinde bulunan bir mikroişlemciye kaydedilmiş olan ve daha önceden yapılmış yangın testleri sonucunda elde edilmiş yangın algoritmaları kullanılarak karar verilmektedir. Böylece dedektör, algılanan değişikliklerin bir yangın durumundaki değişimlere uyup uymadığına kendisi karar vermektedir. Hem yazılımsal hem de donanımsal olarak bir "dağıtılmış zeka" uygulaması olan bu çözümde, hem dedektör başına veri işlem yoğunluğu çok artmakta, hem de dedektörün yangın kontrol paneliyle haberleşme yapmak zorunda kalmadan alarm durumuna geçmesi mümkün olmaktadır.

Dağıtılmış Zekâlı Etkileşimli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Artıları

Dağıtılmış zekalı adreslenebilir sistemlerde karar verme işlemi dedektörde yapıldığı için alarm durumuna geçen dedektör, durumu hemen kontrol paneline aktarabilmektedir. Bu da çok büyük sistemlerde bile kontrol panelinde alarm durumu oluşma hızını 0,75 saniyenin altına çekebilmektedir. Bu yüksek haberleşme hızı da, kontrol panelinin standartlar tarafından belirlenmiş karar verme sürelerinin içerisinde daha pek çok alarm/durum doğrulama işleminin yapılabilmesine olanak vermektedir. Bu da analog sistemlere göre daha hızlı, daha doğru, daha güvenilir, daha esnek bir sistem seviyesi sunmaktadır.

Analog adreslenebilir sistemlerde dedektör kontrol paneli ile haberleşmesinin kesilmesi halinde tamamen işlevsiz hale gelmektedir. Dağıtılmış zekalı bir dedektör ise 24V beslemesi mevcut olduğu sürece, panelle haberleşemese de alarm durumuna geçebilir, bulunduğu çevrime bağlı alarm sirenlerini ve rölelerini aktive edebilir.

Dağıtılmış zekalı adreslenebilir dedektörlerde aynı dedektörün içine yerleştirilmiş iki ya da daha fazla sensör birlikte izlenerek ve bütün farklı algılamaların birbirleriyle etkileşimleri hafızadaki algoritmalarla işlenerek, hem çok kararlı, hem de çok hızlı karar verme olanağı bulunmaktadır.

Dağıtılmış zekalı adreslenebilir sistemlerde ekranlı kabloya ihtiyaç duyulmamakta, hemen her tip kabloyla sistem çalışabilmektedir. Bu özellikleriyle dağıtılmış zekalı adreslenebilir sistemler, eskimiş konvansiyonel, digital adreslenebilir ya da analog adreslenebilir sistemlerin mevcut kablo altyapıları kullanılarak retrofit projeler yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Dağıtılmış zekalı adreslenebilir sistemlerde her detektörün içindeki mikroişlemci sayesinde detektörün yerleşik ve farklı bir kimliği bulunmakta ve adresleme kontrol paneli tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu özellikleri ile dağıtılmış zekalı adreslenebilir bir sistem, devreye alma, bakım ve servis çalışmalarında da kolaylıklar sağlamaktadır.

Dağıtılmış zekalı adreslenebilir sistemlerde, dedektörlerin ve kontrol panelinin çalışma özellikleri birbirlerine bağlı olmadığı için teknolojideki ilerlemelerin her iki tarafta da bağımsız olarak uygulanabilmesi mümkün olmaktadır. Örneğin daha gelişmiş yangın algoritmalarının oluşturulması halinde bunlar hemen dedektörlere yansıtılabilmekte, hatta eski dedektörler de güncellenebilmektedir. Aynı şekilde daha hızlı bilgi işleme, programlama vb. geliştirmeler, dedektörlerden etkilenmeksizin kontrol panellerinde gerçekleştirilebilmektedir.

Dünden Bugüne Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Konvansiyonel Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Dijital Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Analog Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Kurduğumuz Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »