Dijital Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

20
Haziran
17

Erol Erbiçer
Teknik Müdür, Ege Bölgesi

Elektronik haberleşme teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak her bir dedektör, buton ya da diğer cihaz ve/veya sistemlerden giriş olarak alınan bilgilerden, panele yangın durum uyarısı ile birlikte kendi adreslerini de belirten bir bilginin gönderilmesi mümkün olmuştur. Bu durum yeni bir tip yangın alarm sisteminin geliştirilmesini sağlamıştır. Genel olarak "adreslenebilir sistemler" olarak tanımlanan bu sistemlerde, yangın başlangıç yeri cihaz ölçeğinde noktasal bir değer olarak belirtilebilmektedir. Daha teknolojik yapıda olmalarının yanında detektörlerin "alarm durumuna" karar verme yöntem ve süreçleri konvansiyonel detektörlerden çok farklı değildir. Ya "her şey yolunda" (0), ya da "yangın var" (1) olmak üzere iki durum arasında konum değiştirebilen bu sistemler, daha sonra geliştirilen ve analog bilgiyi farklı şekillerde işleme yeteneği olan adreslenebilir sistemlerden ayırt edilmeleri için, dijital adreslenebilir sistemler olarak adlandırılmışlardır.

Dijital Adreslenebilir Sistemlerin Çalışma Prensipleri

Dijital adreslenebilir sistemlerde adresli cihazın fiziksel olarak hangi bölge (zon) içinde oldukları önemsenmeksizin tüm dedektör, buton ve diğer adresli saha elemanları, aynı bir elektriksel devreyle yangın kontrol paneline bağlanabilmektedirler. Çevrim adı verilen bu devreler, genellikle A-Sınıfı olarak adlandırılmaktadırlar. Çevrimler bütün saha elemanlarını (adresli cihazları) dolaştıktan sonra tekrar kontrol paneline geri döndürülen kapalı bir elektrik devresi şeklinde tesis edilmektedirler. Aynı fiziksel bölgedeki cihazlar birden fazla çevrime bağlanabildikleri gibi aynı çevrim hattı birden çok bölgede bulunan cihazları kendi hattı üzerinde çalıştırabilmektedir. Adresleme ve bölge tanımlamaları gibi işlevler tamamen panelden programlanarak tanımlanırlar.

Dijital Adreslenebilir Sistemlerin Artıları

Tüm adresli cihazların (dedektör, buton, giriş/çıkış modülleri vb.) çevrim hattına atlamalı şekilde bağlanıyor olması ise tesisat maliyetlerinde çok büyük tasarruf sağlanmaktadır. Benzer şekilde arıza uyarıları da kontrol panelinde bireysel olarak görülebildikleri için, servis, test ve bakım çalışmalarında büyük kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamaktadırlar.

Dijital Adreslenebilir Sistemlerin Eksileri

Dijital adreslenebilir sistemlerdeki algılama yöntemi, konvansiyonel sistemlerdeki basit karar verme yönteminden farklı değildir. Bu nedenle bir zayıflık olarak hatalı alarm verme olasılıkları konvansiyonel sistemlerde olduğu gibidir. Zaman, çevresel koşullara, sensörün durumuna (drift compansation) veya belirli bazı değişkenlere dikkat etmeksiniz sadece ayarlanmış olan eşik değeri sınırlarına göre alarm verebilmektedirler. Tarihsel süreç açısından dijital adreslenebilir sistemlerin hemen sonrasında gelen analog adreslenebilir sistemlerde ise durum biraz daha farklıdır.

Dünden Bugüne Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Konvansiyonel Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Analog Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Dağıtılmış Zekalı Etkileşimli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Kurduğumuz Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »