Endüstriyel Tesislerde Temel Yangın Riskleri

22
Mayıs
18

Erol Erbiçer
Teknik Müdür, Ege Bölgesi

Yangın üç temel unsurdan meydana gelir; Yanıcı Madde, Oksijen ve Tutuşma Sıcaklığı.

Bu üç unsur aynı ortamda aynı anda gerçekleşirse yanma veya yangın oluşur. Tüm yangın ile ilgili tedbirler bu üç usuru birbirinden yalıtmak ve tüm yangın ile mücadeleler bu üç unsuru birbirinden ayırmak üzerine kurgulanmaktadır.

Yanma için bu üç unsurun yanısıra yanma hızı da önemli bir faktördür. Yanma hızını etkileyen unsurlar ise, basınç, sıcaklık, malzemenin yanıcılık sınıfı ve yoğunluğu, rüzgar, hızlandırıcı diğer etkiler gibidir.

Endüstriyel Tesislerde Yangın Sebepleri

Endüstriyel tesisler ise birçok riski barındıran yapılardır. Gelişen teknoloji ile bu üç unsurun bir arada olma ihtimalinin çok yüksek olduğu iş akışları olmaktadır.

Endüstriyel Tesislerde Patlayıcı Ortamların Kontrolü »

Özetle şu ana sebepler endüstriyel yapılarda yangın sebebi olarak sıralanabilir;

 • Yangına karşı tedbir alınmaması,
 • Dikkatsizlik,
 • Kasıtlı tutuşturma, sabotaj,
 • Bilgi eksikliği,
 • Engellenemeyecek türden iş kazaları
 • Güvenli olan alan veya malzemeye atlama yöntemiyle başlayan yangınlar (ihmal ve tedbirsizlik)
 • Doğal afet statüsündeki etkiler (yıldırım, deprem vs.)

Yapı Malzemelerinin Yanıcılığı »

Yangın sebebi niteliğinde potansiyel olarak risk barındıran ve yukarıdaki sebepler ile tutuşma ve tutuşturma etkisi olabilecek unsurlar ise şöyle sıralanabilir;

 • Elektrik
 • Statik Elektrik
 • Yanıcı ve parlayıcı kimyasallar
 • Sigara
 • Ateş ile çalışan malzeme ve cihazlar
 • Kazan daireleri

Topyekun bir önlem için, yangınla mücadele ekipmanların ulusal ve uluslararası standartlara uygun tesis edilmesi, yangınla mücadele eğitimlerinin verilmesi, her türlü önleyici ve geliştirici bakımların düzenli yapılması, temizliğe ve düzene önem verilmesi, tedbirlerin insan hatasına müsaade etmeyecek şekilde geliştirilmesi, yanıcı ve parlayıcı malzemelerin korunaklı şekilde barındırılması gerekmektedir.

Frito Lay Fabrikasında can ve mal güvenliği için hangi ileri teknolojileri uyguladık? »

Endüstriyel Tesislerde Acil Anons ve Sesli Tahliye Sistemleri »

Endüstriyel Tesislerde Kurduğumuz Sistemler »

Kurduğumuz Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »