Hastanelerde Can Güvenliği

23
Mayıs
17

Can Önder
Kıdemli Satış Destek Uzmanı

Ülkemizde sayısı hızla artmakta olan sağlık tesisleri, aynı hızla can ve mal güvenliği risklerine karşı daha açık hale gelmektedirler. Hastanelerin büyüklüğü, 7/24 hizmet vermesi, insan yoğunluğu ve sirkülasyonunun fazla olması bu risklerin yüksek olmasına sebep olup, can ve mal güvenliğine yönelik sistem çözümlerine olan ihtiyaç önem kazanmaktadır. Bu tesislerde kurulacak olan Yangın Algılama Sistemleri, Acil Anons ve Tahliye Sistemleri, Kapalı Devre Televizyon Sistemleri, Geçiş Kontrol ve Güvenlik Sistemleri, Hemşire Çağrı Sistemleri gibi çözümler, hastaların ve sağlık personelinin can ve mal güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmasının yanı sıra, hastaların, hasta yakınlarının ve işletmenin beklenti ve ihtiyaçlarını da en az eksikle karşılayabilmelidir. Bu yüzden belirli yönetmelik ve şartnamelere uygunluğun sağlanması bu işletmeler için tercih sebebi olmaktadır.

Hastanelerde Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Hastanelerde can güvenliğinin sağlanmasında en büyük öneme hiç kuşkusuz Yangın Algılama Sistemi sahiptir. Adresli yangın algılama, konvansiyonel sisteme nazaran yangının daha çabuk fark edilip hastaların tahliyesinin ve yangına müdahalenin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlaması sebebiyle hastaneler için tercih edilmektedir. Ayrıca sistemin grafik izleme yazılımı ile bir ekrandan 7/24 izlenmesi, alarmların bu ekran üzerinden bildirim olarak alınması ve alarm durumunda diğer sistemlerle entegrasyon ile hayati tehlikeleri minimuma indirecek acil durum senaryoları (ör: duman tahliye sistemleri, asansör kontrolü gibi) yaratılıp bunların operatör müdahalesine gerek kalmadan uygulanabilmesi gibi artılara sahiptir. Yangın algılaması dışında, gerekli olan yerlerde gaz, karbonmonoksit ve su kaçağı algılaması olması komple efektif bir algılama sistemi için gereklidir.  

Hastanelerde Acil Anons Sistemleri

Yangın ve benzeri afetlerde hastaların sorunsuz ve güvenli bir şekilde tahliyesi çok önemlidir. Bundan dolayı hastanelere kurulacak olan Acil Anons ve Seslendirme Sisteminin yayınlayacağı kayıtlı ya da canlı mesajların hastanenin her bir kısmı için ihtiyaç olan duyulabilir ve anlaşılabilir nitelikte olması gereklidir. Bu gereklilik ilgili ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklerde belirtilmiştir. Ayrıca çok katlı yapılarda tahliye sırasında paniğin ve karışıklığın minimuma indirilmesi amacıyla farklı kat ya da anons zonlarına aynı anda farklı anonsların yapılarak gerekli yönlendirmelerin sağlanması önemli bir sistem gereksinimi olarak karşımıza gelebilmektedir.

Hastanelerde CCTV, Geçiş Kontrol, Hemşire Çağrı Sistemleri ve Entegrasyon »

Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Çözümlerimiz »

Bursa Acıbadem Hastanesi'nde Kurduğumuz Sistemler »