Hastanelerde CCTV, Geçiş Kontrol, Hemşire Çağrı Sistemleri ve Entegrasyon

30
Mayıs
17

Can Önder
Kıdemli Satış Destek Uzmanı

Hastanelerde CCTV Sistemleri

Hastanelerde can ve mal güvenliği için uygulanan bir sistem Kapalı Devre Televizyon yani CCTV sistemidir. Özellikle hastane giriş çıkışları ve bekleme koridorları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanların 7/24 eksiksiz olarak izlenebilmesi, izlenen görüntülerin uzun süreli ve yüksek kalitede kaydedilmesi, oluşabilecek herhangi bir adli olayın kısa sürede ve efektif olarak tespit edilmesini sağladığı gibi, yaratacağı caydırıcılık ile bu gibi olayların önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Bu yüzden tesis edileceği hastanenin gereksinimlerinin iyi analiz edilip, doğru kamera seçimi ve yerleşimi yapılarak tasarlanmış bir CCTV sistemi, hastanenin güvenlik düzeyini ciddi şekilde artıracaktır. Ayrıca son yıllarda IP tabanlı CCTV sistemleri ile hastaların veya yenidoğan ünitelerindeki bebeklerin internet üzerinden yakınları tarafından izlenebilmesi veya ameliyatların yüksek çözünürlüklü kameralar ile canlı veya kaydedilmiş olarak tıp fakültelerinde eğitim amaçlı gösterilebilmesi gibi yenilikler de mümkün olmuştur.

Hastanelerde Geçiş Kontrol Sistemleri

Hastanelerde güvenliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan bir diğer sistem Geçiş Kontrol ve Güvenlik Sistemidir. Ameliyathane, sistem odası gibi erişim kısıtlaması gereken alanlardaki giriş-çıkışların kontrolü ve kayıt altına alınması kartlı veya biyometrik tabanlı (parmak izi/iris okuma) geçiş kontrolü ile sağlanabilmaktadır. Bu sistemin CCTV sistemi ile entegre olması, örneğin bir kapıda izinsiz geçiş yapılması durumunda o kapıyı izleyen kameranın görüntüsünün izleme ekranına düşmesi gibi uygulamalara imkan vermektedir.   

Hemşire Çağrı Sistemleri

Hastaların sağlık personeliyle etkili haberleşmesi, hastaların isteklerinin ve/veya acil ihtiyaçlarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinde önemli bir faktördür. Hemşire Çağrı Sistemi ile hastaların yatak başlarındaki çağrı üniteleri üzerinden en yakın hemşire bankosuyla haberleşmeleri mümkün olmaktadır. Merkez üniteler ile ortak alan WC'lerinde bulunacak acil çağrı butonları arasında  ihtiyaç durumunda hemşireyi çağırmak için gerekli iletişim sağlanmaktadır.

Hastanelerde meydana gelmesi muhtemel acil durumlarda verilecek alarmlar için standart olarak bir takım renk kodları belirlenmiştir. Bebek veya çocuk kaçırılması/kaybolması durumu için pembe kod, ölümcül durumda olan ve acil müdahaleye ihtiyaç duyan hasta için mavi kod, hastane personeline yönelik her türlü fiziksel şiddet durumu için ise beyaz kod alarmı verilir. Bu kodlar hastane personeli tarafından olay anında verilip ilgili birimlerin saniyeler içerisinde bilgilendirilmesi ve müdahale etmesi sağlanır. Örneğin mavi kod durumunda acil müdahalede bulunacak sağlık personeline, pembe kod durumunda güvenlik personeline en kısa sürede haber verilmelidir.     

Hastanelerde Entegre Bina Yönetim Sistemleri

Hastanede tesis edilecek tüm güvenlik sistemlerinin, özellikle çok büyük ve çok tesisli kompleks hastane yapılarında, tek bir Entegre Bina Yönetim Sistemi çatısı altında çalışması işletme kolaylığı açısından tercih edilmektedir. Bu sayede tüm sistemlerin tek bir merkezden izlemesi ve yönetimi gerçekleştirilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi tüm sistemlerin entegre çalışması, alarm durumunda hayata geçirilecek birden fazla sistemi içeren senaryoların otomatik gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca entegrasyon platformu ile tüm alarmlar geçmişe yönelik raporlanabilecek ve yetkili kullanıcılar bu raporları görüntüleyebilecektir. Bu sayede daha kolay işletilebilir, güvenilir ve etkili bir can ve mal güvenliği koruması mümkün olacaktır.

Özetle, işletme konusu sağlık ve hayat ile ilgili olduğu için hastanelerde her türlü güvenlik sistemi önem arz etmektedir. Genel olarak, tesis edilecek güvenlik sistemlerinin planlanmasında ekonomik çözüm kaygıları yerine hastanenin yapısı, büyüklüğü ve gereksinimlerinin göz önünde bulundurulması uygun olacaktır.

Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Çözümlerimiz »

Bursa Acıbadem Hastanesi'nde Kurduğumuz Sistemler »

Hastanelerde Can Güvenliği »