Konvansiyonel Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

13
Haziran
17

Erol Erbiçer
Teknik Müdür, Ege Bölgesi

Yangın Bölgeleri (Zonlar)

Teknolojinin henüz çok gelişmemiş olduğu dönemlerde yangının nerede olduğunun öğrenilmesi amacıyla "yangın bölgesi (zonu)" kavramı belirlenmiş ve yangın durumunun hangi cihazdan geldiği önemli olmaksızın, grup olarak yangın algılaması ve uyarısı verilmesi yeterli görülmüştür. Yani konvansiyonel bir sisteme ait olan kontrol panelinin göstergesinde, alarmın veya oluşan bir hata durumunun bilgisi zon bazında görülebilmektedir.

Bu da o bölge içinde, sisteme ait her elektronik cihazı atlamalı şekilde dolaşan bir elektrik devresi üzerinden sağlanmaktadır. Bir elektrik devresinde de ortalama olarak, otomatik yangın dedektörlerinden ve yangın uyarı butonlarından 20 ila 30 adet kadar bağlanabilmektedir.

Konvansiyonel Yangın Dedektörleri Çalışma Prensipleri

Konvansiyonel yangın dedektörleri, "yangın alarmı" durumuna, uluslararası standartlarda belirtilmiş olan duman veya ısı eşik değerlerinin aşılıp aşılmadığına göre karar verir. Algılanan değer (duman veya ısı) herhangi bir şekilde hız ve zamana, çevresel koşullara veya farklı bir mantıksal işleme bağlı olmaksızın doğrudan ve elektriksel olarak alarm üretir.

Bu sistemlerin diğer sistemlere göre üstünlükleri yoktur. Binaların belirli bölümlerindeki yangın bölgelerinde, yangının yeri o bölgeye girildiğinde açıkça tespit edilebiliyorsa ekonomik çözüm sağlayabilirler. Ancak finansal açıdan, diğer sistemlerle yapılacak kıyaslamaya sadece cihazların maliyetleri değil kablolamada da dahil olmak üzere tüm sistem dahil edilmelidir. Genelde konvansiyonel sistemlerde diğer sistemlere kıyasla daha fazla kablolama yapılması beklenmektedir.

Konvansiyonel Sistemlerin Zayıf Yönleri

Konvansiyonel sistemlerde cihazların ayrı ayrı olarak yerlerinin (adreslerinin) tespit edilemiyor oluşu bir zayıflıktır. Çok bölmeli yapıya sahip; otel, okul, yatakhane gibi binalarda yangının başlangıç yerinin tespit edilmesi uzayabilir. Bu durumu önlemek için paralel ihbar lambaları kullanılabilir. Ancak bu durumda da kablolama ve işçilik maliyetleri çok artmaktadır.

Konvansiyonel sistemlerin bir diğer zayıflığı ise yangın dedektörlerinin algılama yöntemlerinin basit oluşudur. Duman veya ısı algılaması yapabilen bu dedektörler, belirli bir eşik değerini aşmadan da, örneğin kirlenme veya tozlanma nedeniyle de alarm verebilir. Bu tip dedektörler, sigara dumanı ile yavaş yavaş dolan bir odada kısa süre içinde yangın durumuna geçebilirler. Bu tip durumlarda hatalı alarm verme olasılıkları yüksektir.

Dijital Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri » 

Dünden Bugüne Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Dijital Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Analog Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Dağıtılmış Zekalı Etkileşimli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »

Kurduğumuz Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »