ONVIF Nedir?

19
Eylül
17

Engin Özer
Mühendislik Departmanı Müdürü

Analog kamera sistemlerinde tüm markalar birbiri ile uyumluydu. Yani herhangi markanın herhangi bir kamerasını herhangi bir kayıt cihazına taktığınızda sorunsuz çalışıyordu.

1996 yılında ilk IP kameraların çıkması ile sektördeki her üretici firma sadece kendi yazılım ya da donanımları ile çalışabilir IP kameralar imal etti. Uzun bir süre her firma rakiplerinin teknolojik gelişmelerini yakinen takip edip benzer ya da daha iyi cihazlar üretti ama bir sorun vardı.

Her üreticinin müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her tip kamera üretmesi çok pahalıydı ve teknolojiyi takip etmesi imkansızdı. Bu nedenle şirketler arası uyumlaştırma çalışmaları başladı. ONVIF Organizasyonu bu süreçte doğdu.

2008 yılında Axis, Bosch ve Sony'nin kurucu üye olduğu ONVIF adında bir organizasyon kuruldu. Bu organizasyonun amacı IP tabanlı CCTV ürünlerinin etkili birlikte işlerliği için standartlaştırılmış ara yüzler sağlamak ve teşvik etmekti. ONVIF üyeliği, üreticilere, yazılım geliştiricilerine, danışmanlara, sistem entegratörlerine, son kullanıcılara ve ONVIF faaliyetlerine katılmak isteyen her türlü gruba açıktı. Kısa zamanda altı kıtada sağlam bir üye tabanına sahip oldu.
Üyelik yapısında 4 temel katagori vardır.

  • Full Member (Full Üye) (45 Üye)
  • Contributing Member (Katkıda Bulunan Üye) (18 Üye)
  • User Member (Kullanıcı Üye) (354 Üye)
  • Observer Member (Gözlemci Üye) (46 Üye);

ONVIF üyeleri yıllık aidat ödemektedir. Bu ödemeyi yapan firmalar direkt bu katagoriye geçmektedir. Bu nedenle maalesef ki gerçek anlamda ONVIF uyumlu üretim yapmayan bazı firmalarda bu uyum listelerinde Full Member üyesi olarak yer almaktadır. Bu nedenle Full Member olmak demek tüm üretimlerini ONVIF standartlarına uygun üretmek anlamına gelmemektedir.

ONVIF'in temel taşları şunlardır:

  • IP tabanlı fiziksel güvenlik ürünleri arasındaki iletişimin standardizasyonu
  • Marka bakılmaksızın birlikte işlerlik
  • Tüm şirketlere ve kuruluşlara açıklık

ONVIF, sağlıklı bir şekilde büyüyebilmek için IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu), CENELEC ve ISO gibi küresel standart gruplarıyla da çalışıp onların yönetmeliklerine uygun hareket etmiştir.

ONVIF uyumlu tasarlanan sistemler web servisleri ile çalışır. İki elektronik cihaz arasındaki iletişim için XML, SOAP ve WSDL gibi açık standartları kullanır.

ONVIF üyeleri günümüzde toplamda 8.000'den fazla uyumlu ürün sunmaktadır.

Organizasyon, benzer tip cihazların çalışma yöntemlerini dokümante etmiş ve üreticilerin kullanımına açmıştır.

ONVIF uyumlu demek tüm cihazlar birbiri ile tam uyumlu demek değildir. Çalışmalar hızla devam etmesine ve birçok alanda sıkıntısız uyumlaştırmalar olmasına rağmen firmaların destek listelerini kontrol etmelisiniz. Üreticiler farklı marka cihazları birbiri ile test etmeden bu listelere eklememektedir. Bu listelerde ne derece uyumlu oldukları açıkça anlatılmaktadır.

Kurduğumuz CCTV ve Video Kontrol Sistemleri »