Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri

11
Temmuz
17

Erol Erbiçer
Teknik Müdür, Ege Bölgesi

Otomatik yangın söndürme sistemleri, insana bağlı olmaksızın çalışacak şekilde tasarlanmış, belirli bir hacim içinde ve yangının otomatik olarak algılanmasının ardından tetiklenen söndürücü akışkanın yangının söndürülmesi amacıyla korunan mahale boşaltılması prensibine dayanan tümleşik bir sistemdir.

Temel amaç mahalin veya mahaldeki teçhizatın yangın oluşumundan en az zararla veya hiç zarar görmeden kurtulmasıdır.

Algılama durumu beklenmeden veya algılama sonrası oluşan ön alarm süresinde insanın el ile müdahalesine imkan veren otomatik söndürme sistemleri de vardır. Bu tip söndürme sistemleri genelde otomatik gazlı söndürme sistemleridir.

Söndürme sistemleri binalarda daha çok mal koruma kapsamında, hacim veya ekipmanların yangından korunması amacı ile kullanılmaktadır. Korunacak değer, mali değeri olan mal da olabilir, işletmenin devamlılığına bağlı mali bir değer de olabilir veya mali karşılığı doğrudan hesaplanmayan bilgi ve kaynaklar da olabilir.

Hacmin kullanım amacına veya korunacak ekipmanın özelliğine bağlı olarak farklı söndürücü malzeme (gaz, su, akışkan, vb.) türleri ile çözümler oluşturulabilmektedir. Sulu söndürme sistemleri kendi başlarına çalışabilecekleri gibi, su kullanan baskın tipi sistemler dışarıdan bir tetikleme ile başlatılabilmektedir. Gazlı söndürme sistemleri, lokal olarak tesis edilebildiği gibi merkezi yangın algılama ve alarm sistemleri ile de entegre edilebilmektedir.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Çalışma Prensipleri

Sistem genel olarak söndürücü akışkan forumunda ve belirli bir hacimde depolanmış bir malzeme, bunun gerekli durumda ortama bırakılması için tetikleyici bir kontrol sistemi ve borulama sisteminden oluşmaktadır.

Yangın temel olarak üç unsurdan oluşur (yanıcı malzeme, ısı ve oksijen) ve yangının oluşması için bu üçünün aynı anda bulunması gerekir. Söndürme sistemleri özet olarak aşağıdaki yöntemlerin birini kullanarak yangın tehlikesini bertaraf eder:

  • Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle olan bağlantısını yok etme
  • Isı azaltma
  • Ortamdaki oksijen oranını azaltma
  • Kimyasal engelleme yoluyla yangının zincir reaksiyonunu kırma

Ortamdaki oksijen seviyesi %16'nın altına çekildiğinde yanma gerçekleşmez. Bazı gazlar ise ortamdaki ısıyı düşürerek yangın zincirinin oluşmasını engelleyip yangını söndürürler. Baskın tipi söndürme sistemlerinde hem soğutma hem de yanıcı malzemenin oksijen ile ilişkisi kesilerek yangın söndürülür.

Kurduğumuz Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri »