Sanayide ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği

11
Haziran
19

Mühendislik Departmanı

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri dönüşümünü sağlamak, üretimi düşürmeden enerji talebini azaltmak, daha verimli enerji kaynakları kullanmak ve enerji geri kazanımları sağlamak gibi etkinliği artırıcı önlemleri kapsar.

Bilindiği gibi, en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar dünyamızda hızla tükeniyor. Bunun yanında, enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasında bulunmakta. Bu iki etmen enerji verimliliğini çevre için önemli hale getiriyor.

Enerji Tasarrufu mu? Enerji Verimliği mi? »

Günümüzde sanayi ve ticari binalar da enerji verimliliği uluslararası rekabet gücü açısından çok önemli bir konumda.

Enerji verimliliği yapabilmek adına ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Enerji Bakanlığının 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında tüketimlerimizi ölçebildiğimiz bir enerji izleme sistemine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sistemden gelen geri dönüşleri değerlendirerek çeşitli önlemler almak için öncelikli olarak işletmede enerji tüketim noktalarını belirlememiz gerekiyor.

Greengate Aydınlatma Otomasyonu ve Enerji Tasarruf Sistemleri »

İşletmemde Enerjiyi Nasıl Daha Verimli Kullanırım?

İşletmenin enerji haritası çıkartılıp, yoğun tüketim noktalarına ihtiyaca göre enerji, su, buhar, doğalgaz ve diğer kaynak tüketimlerini de izleyebilen haberleşme özelliğine sahip cihazlar kurularak sisteme entegre edilmesi, işletmedeki cihazların düzenli izlenmesi ile önleyici bakım faaliyetleri planlanmasına ve üretim kaybının azalmasına olanak sağlayabilir. Bu süreci işletmek üretim ve hizmet için harcanan birim maliyetler hesaplamamıza ve daha rekabetçi fiyat analizleri yapmamıza ve tüm tüketim noktalarının enerji kalitesi kontrol altında tutularak tüketim yapan cihazların daha verimli çalışmasına olanak sağlar.

Geleceğin Binaları Sadece Akıllı Değil, Yapay Zekâlı Olacak »

Sistemde tanımlanacak alarmlar sayesinde oluşabilecek herhangi bir güç kaybı veya arıza durumları için erken müdahale imkanları oluşturulabilir. Yeni yatırımlar için daha öngörülebilir maliyet analizleri yapmaya olanak sağlayabilir.

Sonuç olarak sera gazı emisyonlarını azaltılması, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile çevreye daha duyarlı ve işletmelerin daha az enerji ile daha çok üretim ve hizmet yapmasını sağlayacak bir işletmeye sahip olabilirsiniz.

Kurduğumuz Aydınlatma ve Enerji Otomasyonu Sistemleri »