Şehir İzleme ve Güvenlik Sistemlerinde Tam Entegrasyon

14
Mart
17

Engin Özer
Mühendislik Departmanı Müdürü

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ya da MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) denince akla genellikle sadece kamera sistemleri geliyor. Oysa en az bir noktadan tüm şehrin topyekûn kontrol edilmesi akla gelmelidir. Algılama, planlama, önleme, müdahale etme, kurtarma, zarar azaltma gibi önemli işlevleri muhtelif sensörlerle gerçekleştirmek mümkündür. Coğrafi bilgi sistemleri katmanlarını (Google Maps gibi) kullanarak tüm sistemler harita altlığı üzerinde izlenebilmektedir. 

Bu sistemler doğal afetler, insan yapımı kazalar, büyük tehditler, terörizm ve kitlesel imha tehditlerinde can ve mal kaybını en aza indirmede son derece faydalıdır. Bunun dışında trafik sıkışıklığını azaltmak, enerji giderlerini azaltmak, şehirleri akıllandırmak, güvenli ve daha verimli hale getirmek için vatandaş odaklı çalışmalar yapan Akıllı Şehirler Projeleri ile de tam entegrasyona hazırdır.

Bir Tam Entegre Şehir İzleme ve Güvenlik Projesi için farklı katmanlar arası yönetim çözümlerine ihtiyaç duyarız. Tüm sistemler kendi içinde alt katmanları ile birlikte görevlerini yerine getirirken diğer sistemler ile birçok etkileşime girer. Sistemler kendi içinde aynı amaca hizmet eden birçok farklı marka ve cins cihaz ve sistem ile entegre çalışması gerekirken, tüm sistemleri Üst Düzey Entegrasyon ile yönetmek gerekmektedir.

Bu kadar çok sistem birbiri ile tam entegre çalışabilmesi için kendi iç katmanlarında da entegre çalışmalıdır. Bu nedenle sistemlerin en küçükten en büyüğüne kadar entegrasyona açık ve dünya standartlarında kurulmuş olması gerekiyor. 

Bu alanda birçok zorluk vardır. Farklı teknolojiler, protokoller, standartlar nedeni ile entegrasyon çalışmaları sık sık sekteye uğramaktadır. Özel hayatın korunması zorunluluğu bazı alanlarda kırmızı çizgiler çekilmesine neden olmaktadır. Ayrıca üretici firmaların rekabeti biraz azaltıp entegrasyon kolaylaştırıcı, açık standartlara dayalı gerçekten akıllı ve birlikte çalışabilir sistemleri geliştirmesi gerekiyor.

  • Sistemler en basit halkadan başlayarak yönetilmelidir. Önce konutlar ve daireler entegrasyona hazır olarak sistemleri standartlaştırılmalıdır. 
  • Daha sonra binalar ve tesislerin TSE, EN, BS gibi standartlara uygun ürünler ile kurulması teşvik edilmelidir. 
  • Akabinde benzer şekilde tüm kamu sistemleri de bu mimari üzerinde entegrasyona hazır imal edilmelidir.
  • En üstte tüm markalardan bağımsız Entegrasyon Platformları kurulmalıdır. Merkezi veya uzaktan kontrol imkânı, iş gücü ve enerji optimizasyonu, problemlerin erken tespiti, zaman ve para tasarrufu, olaylara hızlı müdahale imkânı gibi birçok fayda Emniyet Güçlerimizin eline geçmiş olur. 

Şehir İzleme ve Güvenlik Sistemlerinin Geleceği

Sektörün hızla büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Hep entegre oldukları söylenen ama uygulama projelerinde çok basit entegrasyonlarla yapılabilen sistemlerin 2016 ve sonrasında daha entegre bir şekilde çalışacak. Entegrasyonun en önemli unsur olacağını ve birçok firmanın gerçek entegrasyon ile karlı, kararlı ve büyük işler yapabilmek için ortak hareket edeceğini bekliyoruz. 

Bunun dışında cloud center maliyetlerinin hızla düşmesiyle tüm sistemlerin bulut tabanlı hale geleceği projeler arka arkaya gelecek.

Nesnelerin İnterneti'ndeki teknolojik gelişmelerle Şehir İzleme ve Güvenlik Sistemleri akıl almaz hızla büyüyecek ve topluma büyük hizmetler vermeye devam edecek.