Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemlerinin Avantajları

28
Ocak
20

Soner Karatuyun
Teknik Danışman

Temiz gazlar, yangınları söndürmek için kullanılan, elektriksel olarak iletken olmayan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi bulunmayan gazlardır. Temiz gazlı söndürme sistemleri, hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir. Temiz gazlı söndürme sistemleri, insan bulunan mahallerdeki elektrik kaynaklı yangınların söndürülmesinde yaygın olarak kullanılır.

Temiz gazlar erken uyarılı yangın algılama sistemleri ile kullanıldığında çok etkilidir.

Bu sistemlerin etkin bir söndürme sistemi olarak kullanılmasında temel kriter doğru yangın algılama sistemi ile birlikte kullanılmasıdır. Temiz gazlar erken uyarılı yangın algılama sistemleri ile kullanıldığında çok etkilidir.

Gaz boşaldıktan ve yangın söndürüldükten sonra mahalin havalandırılması sureti ile gaz temizlenir ve ortamda atık madde bırakılmaz.

Temiz gazlı söndürme sistemleri ile korunan elektronik ekipmanların bulunduğu herhangi bir mahalde meydana gelen bir yangında, yangına maruz kalmayan elektronik ekipmana zarar vermezler. Bu sistemler ile korunan bir mahalde gaz boşaldıktan ve yangın söndürüldükten sonra artık gaz mahalin havalandırılması sureti ile temizlenir ve atık madde bırakmazlar. Buna ek olarak, temiz gazlı söndürme sistemleri mahaldeki yangına maruz kalmayan elektronik ekipmana zarar vermediğinden dolayı, odanın kullanımına herhangi bir kesinti olmaksızın devam edilebilme imkanı sağlarlar.

Gazlı söndürme sistemleri, yeni teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli geliştirilen ve alternatif düzenlemelere olanak sağlayan sistemlerdir. Gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi bulunmayan temiz gazları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kimyasal Gazlar 

 • Fm-200 (HFC-227ea),
 • Novec-1230 (Fk-5-1-12).

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri »

NOVEC 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri »

Asal (Nert) Gazlar

 • Argon (IG-01),
 • Azot (IG-100),
 • Argonite (IG-55)
 • Inergen (IG-541).

Asal Gazlı Söndürme Sistemleri »

Temiz Gazlı Söndürme Sistemlerinin Başlıca Kullanım Alanları

 • Bilgi İşlem Merkezleri (Veri Merkezi / Datacenter)
 • Sistem Odaları
 • Müzeler
 • Sergi Salonları
 • Tıbbi Laboratuvar Ekipmanları
 • Kıymetli Arşiv Odaları
 • Elektrik Dağıtım Pano Odaları
 • UPS Odaları
 • Kimya Laboratuvarları
 • Yanıcı Sıvı Depolama Alanları

Kurduğumuz Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri »