Tesis Yönetimi için Grafik İzleme Yazılımları

14
Kasım
17

Mühendislik Departmanı

Bir operatörün tesisi izleyip yönetebildiği ekranı; Grafik İzleme Yazılımı, Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), İnsan Makine Arayüzü (HMI), Merkezi Denetleme Kontrol veya Veri Toplama (SCADA) gibi farklı isimlerle tarif edebiliriz. Mikro işlemcilerinin hız ve kapasitelerindeki muazzam artış ile birlikte bu operatör ekranı, birden çok ekrandan oluşan Video Wall sistemlerinden, elimizdeki cep telefonu ekranına kadar tüm ekranlar olabilir.

Bir grafik izleme yazılımını değerlendirirken dikkate alınması gereken özellikler aşağıdaki gibidir. Bunların dışında işletmeye, uygulamaya veya beklentilere özel başka başlıklar da açılabilir.

Diğer Yazılımlarla Oluşturulmuş Dosyaları İçeri Aktarabilme

İzlenecek/yönetilecek olan sistem, tesis, oda, bina ile ilgili JPEG, GIF, DWG, ve benzeri ortamlarda oluşturulmuş dosyaların içeri aktararak grafik izleme yazılımının içinde görsel materyal olarak kullanılabilmelidir. Gerçeğe ne kadar yakın bir görsel oluşturulursa operatörün algılama düzeyi o derece artacaktır.

Dinamik Objeler Oluşturabilme

İzlenen sistemin durumuna göre renk ve/veya şekil değiştiren, flaş yapan, hareket eden objeler oluşturulabilmelidir. Özellikle çok fazla obje tek ekranda gösterildiğinde dinamik objeler operatörün sistem durumunu en hızlı şekilde anlayabilmesini sağlayacaktır.

İzlenecek Sistemlerle Veri Alışverişi

Grafik izleme yazılımının birbirinden farklı sistemlerden veri alabilecek kabiliyette olması önemlidir. Bunu da izleme/yönetim yapılacak alt sistemlerin kullandığı BACNet, ModBus, KNX, DALI, LON, SNMP, OPC ve benzeri ortak haberleşme dillerini kullanarak yapabilir. Bir grafik izleme yazılımı herhangi bir donanım ya da yazılım tabanlı dönüştürücüye ihtiyaç duymadan ne kadar çok ortak haberleşme protokolünü destekliyorsa o kadar esnek bir sistem mimarisi oluşturmamıza imkân sağlar. Bu da daha hızlı ve düşük maliyetli mühendislik hizmeti demektir.

Farklı Platformlarda Çalışabilme

Sadece operatör bilgisayarı üzerine kurulan bir yazılım ile çalışan grafik izleme yazılımı günümüz gereklerine cevap veremez. Windows, Linux gibi PC platformlarının yanında Video Wall, WEB Client, Bulut ve Mobil Cihaz desteği grafik izleme yazılımları için standart özelliklerdendir diyebiliriz.

Tek Tip Ekranlar

Grafik izleme yazılımlarında hazırlanan grafiklerin ister statik ister dinamik olsun izleme ve yönetimin yapıldığı farklı ekranlarda benzer görünümde ve fonksiyonda olması beklenir. Video Wall, Operatör PC, WEB Client, ya da Akıllı Telefon kullanıcısı ekranlarının benzerlik oranı ne kadar yüksek ise grafik izleme yazılımının işletmeye katkısı o kadar yüksek olacaktır.

Kurduğumuz Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri »