Tesisinizi Nasıl Yöneteceğinize Siz Karar Verin

19
Aralık
17

Mühendislik Departmanı

Son 25 yılda gayrimenkul sektöründe çok hızlı gelişim ve dönüşüm yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Ev, ofis, alışveriş merkezi gibi tek bir amaç için tasarlanmış ve günün belli saatlerinde kullanılan binalar yerine artık birden çok işleve ve yüzbinlerce metrekare kapalı alana sahip, 24 saat yaşayan karmaşık yapılar inşa ediyoruz.

Gayrimenkul sektöründeki değişimin tesis yönetimi anlayışını da değiştirmesi kaçınılmaz. Her değişim gibi burada da sorunlar ve fırsatlar bir arada karşımıza çıkıyor. Bu sorunların çözümü ve fırsatların değerlendirilmesinde güvenlik ve otomasyon sistemlerini; personel ve kaynak yönetimi ile birleştiren Entegre Bina Kontrol Sistemleri (EBKS), tesis yönetimlerine çok ciddi katkı sağlıyor. Bunun farkında olan yatırımcılar ve tesis yöneticileri projelerinde EBKS talep ediyor ve tasarım ofisleri de bu talebe uygun tasarımlar yapıyor.

Bu süreçte “Bir EBKS nasıl olmalı?” sorusuna cevap aranmaktadır. Sorunun cevabı her tesis için farklı olmakla birlikte cevap arama süreci aynıdır. Öncelikle bilinmesi gereken EBKS’nin tesisler için bir yatırım olduğu gerçeğidir. Bu nedenle işe fayda/maliyet analizi yaparak başlamak en iyi yoldur. Doğru analiz ile yapılan her yatırım gibi EBKS de yatırımcısına kazandıracaktır.
İyi tasarlanmış bir EBKS tesisinizi daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve daha yönetilebilir hale getirecektir.

Daha Güvenli Bir Tesis İçin
24 saat yaşayan, kalabalık ve büyük komplekslerde “Bir EBKS nasıl olmalı?” sorusuna vereceğimiz cevap: İhlalleri ve riskleri insandan bağımsız tespit edebilen, acil durum senaryolarını otomatik olarak uygulayabilen akıllı güvenlik sistemleri ve bu sistemlerin birbirinden bağımsız değil bütünleşik olarak çalıştığı, tüm alt sistemler için ortak acil durum senaryolarının uygulanabildiği bir EBKS.

Daha Konforlu Bir Tesis İçin
Kişisel kullanıma tahsis edilmiş alanlarda konfor ihtiyacı için tanımlanan kriterlerin sayısı arttıkça o tesisi işletmek de o kadar zorlaşacaktır. Böyle bir tesis için “Bir EBKS nasıl olmalı?” sorusuna vereceğimiz cevap: Her bir mekân ve konfor kriteri için gerekli kontrolü sağlayabilecek akıllı otomasyon sistemleri ve bu sistemlerin bütünleşik olarak çalıştığı tüm alt sistemler için ortak konfor senaryolarının uygulanabildiği bir EBKS.

Daha Verimli bir Tesis İçin
Tesis yönetiminde iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerinin verimliliği iki şekilde sağlayabiliriz. Birincisi bu sistemlerde enerji tüketen cihazların verimliliği yüksek olanlarını kullanmak, ikincisi bu sistemleri ihtiyacımız olduğu zaman ve ihtiyacımız olduğu kadar açmak.
Verimlilik hassasiyeti olan bir tesis için “Bir EBKS nasıl olmalı?” sorusuna vereceğimiz cevap: Verimlilik süreçlerinin ölçme, kayıt tutma, analiz ve raporlama kısmını otomatik olarak yapabilen bir EBKS. Aynı zamanda ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve benzeri otomasyon sistemlerinin bütünleşik olarak çalıştığı, ortak verimlilik senaryolarının uygulanabildiği bir EBKS.

Daha Yönetilebilir bir Tesis İçin
Tıpkı verimlilikte olduğu gibi, personel ve kaynak yönetimi de bir süreçtir. Bu süreçte de ölçüm yapmak, kayıt tutmak, kayıtları analiz etmek, analiz sonuçlarına göre tespit edilen aksaklıkları gidermek, iyileştirmek gerekiyor.
Personel ve kaynak yönetimi için “Bir EBKS nasıl olmalı?” sorusuna vereceğimiz cevap: Sistemlerde meydana gelen arıza ve alarmların operatöre iletilmesi, onaylanması, giderilmesi gibi önceden tanımlı durumları tarih, saat, ilgili personel ve benzeri bilgiler ile birlikte kaydedebilen; bu kayıtlardan raporlama ve analiz yapılmasına imkân sağlayan; tanımlanan durum ve alarmlar için operatör ekranında sırasıyla yapılacaklar listesi oluşturulmasına imkân sağlayan; otomatik iş emri oluşturabilen bir EBKS.

Kurduğumuz Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri »