Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Yedek Güç Kaynakları Hatalı Uygulamaları

19
Haziran
18

Mühendislik Departmanı

Yedek güç kaynakları (bataryalar) ile ilgili ülkemizde genel olarak yapılan hatalar ve alışkanlıklar vardır ve aşağıdaki paragraflarda bazı önemli hususlara değinilmiştir.

Yangın algılama ve alarm sistemlerinde, TS EN 54-14'te (Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 14: Planlama, tasarım, montaj, işletmeye alma, kullanım ve bakım için kılavuz bilgiler) belirtilen kriterler ve batarya kapasite hesapları doğrultusunda yedek güç kaynakları kullanılmaktadır. Yedek güç kaynakları TS EN 54-14'te belirtildiği gibi EN 54-4 (Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı) onaylı olmalıdır.

Standart UPS Sistemi Kullanımı Yanlıştır

Özellikle sahada kullanılan yedek güç kaynakları için standart UPS sistemi yaygın ve hatalı olarak kullanılmaktadır. Yangın algılama ve alarm sisteminin bir parçası olan ve ayrı bir güç kaynağı ihtiyacı olan algılama ve uyarı cihazları için TS EN 54-4 onaylı bataryaların kullanılması gerekmektedir.

Batarya Kapasite Hesabı Kılavuzlara Uygun Yapılmalıdır

Yapılan genel hatalardan biri de yedek güç kaynağı (batarya) kapasite hesaplarında bekleme süresinin 24 saat üzerinden hesaplanmasıdır. Ancak TS EN 54-14'te, belirli kriterler doğrultusunda, batarya bekleme süreleri 72 saat, 30 saat ve 4 saat olarak belirlenmiştir.

TS EN 54-14 madde A.6.7.3 e göre;

Ana besleme kaynağında olabilecek arızalara karşı tedbir olmak üzere, yedek besleme kaynağı sistemi en az 72 saat süreyle çalışır durumda tutabilmeli, bu süreden sonra en az 30 dakika süreyle alarm yükünü besleyebilmelidir.

Sistemin mahallî veya uzak gözetiminden derhal arıza ikazı verildiği durumlarda ve tamir sözleşmesinin 24 saatten kısa azami tamir süresi verdiği hallerde asgari yedek kapasite 72 saatten 30 saate düşürülebilir. Yedek malzemelerin, tamir personelinin ve yedek jeneratörün her zaman sahada bulunması hâlinde bu süre 4 saate indirilebilir.

Yukarıda verilen yedekleme süreleri normal uygulamalar için yeterli görülen sürelerdir. Bazı uygulamalarda daha uzun süreler gerekli olabilir.

Acil Anons Sistemleri ve Yedek Güç Kaynakları

Acil anons sistemleri için de TS EN 54-16 (Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 16: Sesli alarm kontrolü ve gösterge donanımı) ve TS EN 54-32 (Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 32: Sesli alarm sistemlerinin planlaması, tasarımı, kurulumu, devreye alınması, kullanımı ve bakımı) de de belirtildiği gibi;  aynı şekilde, yedek güç kaynakları EN 54-4 onaylı olmalıdır.

TS EN 54-32 ye göre, yedek güç kaynağı (batarya) kapasite hesaplarında bekleme süresi 24 saat, alarm durumunda da  30 dakika süreyle sistem devrede kalacak şeklide hesaplanmaktadır.

TS EN 54-16 madde 4.3 te, güç kaynakları için aşağıdaki açıklamalar mevcuttur;
Güç kaynağı donanımı, Kontrol ve gösterge tertibatı içerisinde veya harici olabilir, EN 54-4 gereklerine uygun olmalıdır.
Not: Güç kaynağı, yangın algılama ve alarm sistemi ile ortak kullanılabilir.

Acil Anons Sistem Tasarımında ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar »

Yangın Alarm Sistemlerinize Hangi Sıklıkta Bakım Yaptırmalısınız? »

Kurduğumuz Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri »