Yangından Korunmayı Elektrik Panolarınızdan Başlatın

24
Nisan
20

Soner Karatuyun
Teknik Danışman

Yangınların çoğu elektrik panolarından kaynaklanıyor.

Endüstriyel tesisler ve ticari binalarda yangınların yaklaşık dörtte biri elektrik panoları, buatlar ve devre kesicilerden başlamaktadır. Kurulum aşamasında tekniğine uygun olarak tesis edilen panolarda, zaman içinde ilave edilen yeni yükler, bağlantılarda gevşeklikler, şalt cihazlarının eskimesi gibi nedenlerle yangın çıkabilmektedir. Bu yangınlar çoğu zaman geç fark edilmekte, yangın tesisat üzerinden tesise yayılarak önemli can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

Elektrik yangınlarını kaynağında söndürmek mümkün.

Doğrudan elektrik ve elektronik panolarına monte edilen ve pano içinde başlayabilecek bir yangını hızlı ve etkili bir şekilde söndüren çözümler bulunmaktadır. Yüksek sıcaklık ve alevle tetiklenerek yangını kendi kendine otomatik olarak söndüren pano-içi söndürme sistemleri elektrik yangınlarından korunmanın en iyi yoludur. Farklı teknolojilerin kullanıldığı bu çözümlerin ortak noktası, dışarıdan bir enerji kaynağı ya da tetiklemeye gerek kalmadan algılama ve söndürmeyi kendi başlarına yapabilmeleridir. Küçük bütçelerle hızlı bir şekilde kurduğumuz bu otonom çözümler çoğu zaman ana hacimdeki otomatik söndürme tesisatının aktivasyonuna gerek kalmadan yangını kaynağında söndürüyorlar.

Pano-içi Yangın Söndürme Çözümlerimiz »

Her tip pano ve buatlara uygun pano-içi söndürme seçenekleri

FIPRON yangın söndürme teknolojisinde yangın söndürme maddesini depolayan onbinlerce mikrokapsül vardır ve bu mikrokapsüller 120 °C sıcaklığa ulaşıldığında veya alevle temas halinde ortamdaki oksijeni süpürür, ısıyı absorbe eder ve böylece yangın söndürmeyi gerçekleştirir. Mikrokapsülasyon, çok küçük damlacıkların, sıvı veya katı maddelerin parçacıkların çevrelendiği veya sürekli polimerik bir film tabakası ile kaplandığı işlemdir.

FIPRON yangın söndürme teknolojisinde kullanılan Fk-5-1-12 gazı temiz bir gaz olup, UL onayı bulunmaktadır.  FIPRON yangın söndürme teknolojisinin kullanıldığı Fipron Sticker ve Fipron Cord ürünleri yangını başladığı yerde söndürür ve durdurur. Tüm elektrik panoları ve buatlar basınçlı silindir ve elektriksel aktivasyon gerekmeden korunabilir. Yüksek sıcaklık veya alev ile tetiklenen ve otonom çalışan Fipron çözümleriyle, hatalı boşalma, gaz kaçması, basınç düşmesi gibi hataların önüne geçilir. Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ile ilgili ek ISG tedbirlerine gerek kalmaz. Dünya çapında patentli Fipron çözümleri, en küçük priz buatından orta ölçekli panolara kadar hızlı ve kolay montajla maliyetleri düşürür, güvenilir ve etkin koruma sağlar.

FIPRON hakkında daha fazla bilgiyi ürün sayfasında bulabilirsiniz »

Aerosol Söndürme Sistemleri katı halde Potasyum Karbonat Bileşiği (K2CO3) içeren aerosol jeneratörlerin kullanıldığı sistemlerdir.

Potasyum yapısı itibariyle bir alkali metaldir ve iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir. Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3’ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve böylece oksijeni boğmadan yangın söndürülür. Halbuki diğer yangın söndürücüler yangın söndürme sırasında oksijeni azaltma yöntemiyle söndürme yapmaktadır. Aerosol yapısı itibariyle oksijene dokunmadan diğer bileşenleri engelleyerek yangını söndürür.

Pano-içi Aerosol Söndürme Sistemleri hakkında daha fazla bilgiye ürün sayfasından ulaşabilirsiniz »

Pano-içi Gazlı Söndürme Sistemleri çalışma basıncı 16 bar olan FM200™, NOVEC™1230 ve çalışma basıncı 50 bar olan CO2 gazının kullanıldığı Direkt ve Endirekt olmak üzere 2 farklı yöntemle uygulanmaktadır.

Direkt sistemler söndürücü gazın (FM200™, NOVEC™1230 veya CO2 gazı) depolandığı bir silindir, gaz boşaltma vanası ve üzerinde özel orifisleri olan plastik esaslı borudan oluşmaktadır. Pano içerisindeki sıcaklık 120 °C’ye ulaşınca, boru üzerindeki orifislerin yırtılması ile sistem aktive olur ve silindir içerisindeki gazın boşalması suretiyle yangın söndürülür. Bu sistemde tek silindir ile 2 m³ hacme kadar korumaya izin verilmektedir. Bu sistemde pano üzerinde kapatılamayan açıklık alan 0,1 m²‘den daha büyük olamaz.

Endirekt sistemler söndürücü gazın (FM200™, NOVEC™1230 veya CO2 gazı) depolandığı bir silindir, gaz boşaltma vanası ve üzerinde özel orifisleri olan plastik esaslı boru ve gazın boşalmasını sağlayan bir dikişsiz paslanmaz çelik boru hattından oluşmaktadır. Pano içerisindeki sıcaklık 120 °C’ye ulaşınca, boru üzerinde yer alan orifisler yırtılır, yangın algılanmış olur ve hortum içindeki basıncı düşmesi ile silindir üzerindeki vana tetiklenir ve gaz sabit paslanmaz çelik boru tesisatı çıkışındaki özel orifisli nozuldan boşaltılarak yangın söndürülür.

Pano-içi Gazlı Söndürme Sistemlerinin detaylarını ürün sayfasında inceleyebilirsiniz »

Panolarım için bunlardan hangisi daha uygun olur?

Pano-içi yangın söndürme çözümlerimizden hangilerinin tesisiniz için uygun olacağını belirleyecek pek çok faktör vardır.

  • Panolarınızın büyüklükleri ve varsa kapatılamayan açıklıkları
  • Doğal veya cebri havalandırma özellikleri
  • Bir aktivasyon sonrasında tekrar etkinleştirme süresi
  • ISG gereksinimleriniz (Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, MSDS kısıtlamaları, vb.)
  • Montaj için durdurma zamanlarınız
  • Yangın alarm başta olmak üzere diğer can ve mal güvenliği sistemlerinizle entegrasyon
  • Yatırım bütçeniz

bunların başında gelir. Uzmanlarımız bu ve diğer gereksinimleri sizinle birlikte değerlendirerek size en uygun çözümü oluştururlar. Saha ziyareti öncesinde sağlayacağınız bilgilerle bir bütçe çalışması da yapmamız mümkündür.