XTRALIS VESDA Veri Merkezi Çözümleri


29.05.2015

Veri Merkezleri için noktasal tip yangın algılama sistemlerine göre çok daha erken algılama yapabilen Çok Hassas Hava Çekmeli Duman Algılama Sistemleri

  • Veri merkezinizde yangın riskinizi minimuma indirin
  • Standart noktasal tip detektörlere göre çok daha erken uyarı alma imkanı
  • Erken algılama yaparak yangın dumanının elektronik malzemeler üzerinde yaptığı korozyon oluşumunu engelleyebilirsiniz
  • İklimlendirme sistemleri sebebiyle hava hareketinin yoğun olduğu ortamlar için özel uygulamalar
  • Tek bir ünite ile 2000m2’ye kadar koruma alanı
  • Soğuk koridor / Sıcak koridor uygulamaları için özel çözümler
  • UL, FM, EN54, LPCB, VdS ve GOST sertifikasyonları
  • Modüler yapısı sayesinde gaz algılama, otomatik boru temizleme, susturucu ve harici güç kaynağı üniteleri ile genişletme imkanı
  • Yalnızca yangın dumanını değil, havadaki toz seviyesini ve kablo yanığı dumanını da algılama ve belirlenen eşik seviyelerinde alarm verme
  • Renkli LCD ekranı, Ethernet, Wi-Fi ve USB bağlantı

Bütün büyük veri merkezlerinde en önemli performans kriterlerinden biri up-time yüzdesidir ve bu yüzdeyi korumak özellikle yangın gibi önceden öngörülmesi zor riskler söz konusu olduğunda oldukça zorlaşmaktadır.
Amerikan Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) yaptığı değerlendirmeye göre büyük bir veri merkezi tesisinin yangın veya herhangi bir başka sebeple devre dışı kaldığı her saat için oluşan maliyetinin 2 Milyon USD’a ulaşabileceği tahmin edilmektedir.
Bir veri merkezinde yangın çıkması sonucunda donanım hatası ve/veya kaybı oluşmasının yanı sıra çıkacak yangın dumanının içinde yer alan klorür ve sülfür parçacıkları tesiste bulunan diğer elektronik cihazlara yayılabilir ve bu parçacıklar havadaki nem ile reaksiyona geçerek korozyon sürecini başlatır. Korozyon sebebiyle bir süre sonra veri merkezinizde direkt olarak yangından etkilenmemiş cihazlar da zamanla kullanılmaz duruma geçecektir.
İşte bu sebeplerle veri merkezlerinde henüz yoğun duman oluşumuna geçmeden bir yangını tespit etmek ve engellemek büyük önem taşımaktadır. İklimlendirme sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı veri merkezlerinde oluşan hızlı hava akışı sebebiyle yangın dumanı hem seyrelir hem de yönü değişebilir ve bu sebepten dolayı da dumanın konvansiyonel detektörlere ulaşması çok zaman alabilir. Bu sebeple bu tür özel alanlar için özel bir erken algılama sistemi kurulması gereklidir.

Xtralis VESDA Çok Hassas Hava Çekmeli Duman Algılama Sistemleri

Hava çekmeli duman algılama sistemlerinde konvansiyonel tip detektörlerden farklı olarak veri merkezi tesisinizde genel mahal, asma tavan ve yükseltilmiş döşeme içinde ve hatta kabinet içleri ve klima santrallerinize özel örnekleme boruları döşenir. Bu borularda yer alan örnekleme deliklerinden ortamdaki hava sürekli olarak merkezi ünite içerisinde yer alan aspiratör vasıtası ile çekilir ve bu hava konvansiyonel detektörlere göre çok daha hassas bir dedektör ile analiz edilir. Bu sayede yangın dumanı daha gözle görülebilir seviyeye ulaşmadan çok erken safhada algılanır ve gerekli önlemler alınabilir.

VESDA "Teknolojide Öncü"

VESDA çok hassas hava çekmeli duman algılama amacıyla ilk geliştirilen ve tartışmasız en ileri teknolojiye sahip olan üründür. Çok Erken Duman Algılama Cihazı (Very Early Smoke Detection Apparatus) tanımlamasının baş harflerinden türetilen VESDA markası tüm dünyada bu tip sistemleri tarif eden sözcük haline gelmiştir. VESDA ileri teknoloji ve benzersiz performansıyla dünya üzerinde kurulu sistemler arasında en çok referansa ve %50'nin üzerinde bir pazar payına sahiptir. VESDA dedektörler dünyanın her köşesinde kabul gören UL, FM, LPCB, VdS gibi uluslararası ve GOST gibi lokal sertifikalara da sahiptir.
TIA (Telecommunications Industry Association) TI-942 no.lu veri merkezi standardında da TIER 2, TIER 3 ve TIER 4 sınıfındaki tüm veri merkezleri için erken hava örneklemeli duman algılama sistemi kullanılmasını önermektedir.