Aktif Hava Çekmeli Duman Algılama Sistemleri ile Endüstriyel Tesislerin Güvenliği Emin Ellerde


VESDA VLIGeniş hacimde üretim yapan endüstriyel tesislerin sürekliliğine değer katan bileşenlerden biri de, muhtemel güvenlik tehditlerine karşı aldıkları tedbirlerin niteliğidir.
İş güvenliği ve devamlılık olgusunun oldukça önemli olduğu sanayi üretiminde, muhtelif sebeplerden ötürü kaynaklanabilecek yangın riski, büyük çaplı yatırımlarda her zaman için göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur. Yatırım maliyeti yüksek olan tesislerde, yangının meydana gelme olasılığı, işletme sahiplerini ve yöneticilerini, nitelikli ve güvenilir yangın sistemlerini kurma ve çalışır durumda tutma zorunluluğuna sevk etmektedir.
Bunun yanı sıra, büyük maliyetlerle üretim tesislerini sigortalayan şirketler, olası tehlikelerin ve zararların önüne geçmek için işletmeleri, nitelikli ve işler bir tesis güvenlik yönetimi kurmaya zorlamaktadır. Bu süreçte endüstriyel tesisleri, diğer kapalı mahallelerden ayıran kendine has özelliklerin sebebiyet verdiği kir, duman, yüksek sıcaklık gibi fiziki şartlarda, en yüksek verimle çalışan bir yangın algılama sisteminin nasıl kurulacağı önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, 30 yıllık geçmişinde elde ettiği bilgi birikimi ile algılamanın standart ürünler ile yapılamadığı, işletme risklerinin ve prosesin farklı çözüm gerektirdiği sanayide, uzun yıllardır iş ortağı olarak çalıştığı Avustralya menşeli Xtralis firmasının, Vesda aktif hava çekmeli ve üç boyutlu lineer duman dedektörleri ile hedeflenen hassasiyet, devamlılık ve doğrulukta algılama sistemleri kurmaktadır.
Klasik noktasal tip algılama çözümlerini tercih eden işletmeler, zor fiziki şartlar neticesinde arızalanan ya da hatalı alarmlar sebebi ile devre dışı bırakılan sistemleri tecrübe etmişlerdir. Hatalı alarmlar sebebi ile güvenirliliği sorgulanan, atıl kalan ve dolayısı ile kayıplara sebep veren bu klasik yangın algılama sistemleri yerine, sanayi şartları için üretilmiş çok hassas ve erken algılama yapan, bunun yanı sıra sistemin uzun vadede ayakta kalması için bakım maliyeti çok düşük olan cihazlara günümüzde büyük talep bulunmaktadır.
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemlerinin, Xtralis firması ile kurduğu iş ortaklığının ardından endüstriyel müşterilerine sunduğu VESDA ürünlerinin VLI serisi Aktif Hava Çekmeli Duman Algılama dedektörleri, bir PVC boru üzerinden, çok güçlü aspiratörü ile çekiş yapıp, içerisine aldığı havayı örnekleyerek, çok erken uyarı sağlayan "Auto Learn" kabiliyeti ile ortam şartlarını kendi hassasiyetini oluşturma aşamasında kaydederek, duman algılaması yapan IP54 sınıfı akıllı bir enstrümandır.
Tesis içerisinde üretim yapılan makine ve proseslerden kaynaklanabilecek, fakat yangını işaret etmeyen dumanın ve tozun, forkliftlerin vb. yanıltıcı etkenlerin algılama performansını olumsuz etkilememesi, sisteme olan güven açısından kritik öneme sahiptir. Endüstriyel tesislerde örnekleri çoğaltılabilecek bu gibi durumlarda, ortam şartlarına göre hassasiyetin ayarlanması ve çalışma şartlarına göre duman algılama standartlarının değişimine imkân tanıması, geniş hacimli üretim ve hizmet alanlarında "devamlılık" kriterinin sağlanması noktasında VESDA VLI Aktif Hava Çekmeli Duman Dedektörlerini ön plana çıkarmaktadır.
VESDA VLI, içindeki patentli fail-safe akıllı filtresi ile cihazın ömrünün azalmasına engel olmaktadır. Aynı zamanda cihaz içinde yer alan ikinci filtre ise (clean air barrier), hava örneklemesi amacıyla içine çektiği duman parçacıklarını algılayan optik gözün sürekli temiz bulunmasını sağlamaktadır. VESDA VLI, çift filtreli bu yapısı ile kapasitesinde düşme yaşanmaksızın görevini yerine getirmektedir.
Aktif olarak çalışır durumda olan VESDA VLI üzerinde, enerji kesilmesine gerek olmadan tüm değişebilir parçalar yenilenebilmektedir. Bu özelliğiyle de VESDA VLI, sanayi tesisindeki yangın güvenliğine çok önemli katkı sağlamaktadır.
Sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanan VESDA VLI, 2000 m2lik bir alanda 360m örnekleme borusu ile ortamdaki havayı örnekleyerek duman algılaması yapmak sureti ile, yetersiz kalması muhtemel, noktasal ve diğer tip detektörlere nazaran üstün, hızlı ve efektif bir yangından korunma hizmeti sağlamaktadır.
Endüstriyel üretimin yapıldığı mekanlarda ortam şartları, yoğun toz, kül, kir, yüksek sıcaklık vb. kaynaklı ne kadar zor olursa olsun, cihaz, içerisindeki iki kademeli filtrasyon ile etkili duman algılamayı sürdürmektedir.
VESDA VLI, aynı zamanda, yer aldığı tesis içerisindeki VESDA cihazlar ve yangın sistemleri ile endüstriyel iletişim protokolü olan Backnet üzerinden de haberleşme sağlayabilmektedir.
Özellikle sanayi tesislerinde prosesin bir parçası olması nedeni ile gaz algılama sistemlerinin de kurulması ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Vesda VLI ile duman algılamasının yanında, yangın ya da patlamaya sebebiyet verecek gazlar için de boruların üzerine gaz algılama dedektörü entegre edilebilmektedir. Algılama sisteminin kurulduğu hacimde birden fazla gazın aynı sistem üzerinden algılanması da mümkün olmaktadır. Bu sayede hızlı ve güvenilir bir gaz algılaması da yapılabilmekte ve hem daha etkin, hem de daha ekonomik çözüm imkanı sağlanabilmektedir.