“Artık Çok Geç!” Dememek İçin Erken Algılama


Yangın algılama sistemlerinin ilk ortaya çıkışı 19. yüzyılın sonlarında yangın ihbar butonları ve elektrikli zillerle oluşturulan basit sistemler şeklinde olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle yangın algılama sistemleri de insana bağımlı olmayan otomatik uyarı verme özelliklerine sahip sistemler haline gelmiştir. Teknolojideki bu gelişmelerin yansımasıyla, günümüzde endüstriyel ve ticari binalarda kullanılan yangın algılama sistemleri büyük bir çoğunlukla noktasal tip yangın dedektörleri ile oluşturulmaktadır. Peki, noktasal tip dedektörler her mahal için yeterli midir?
Son 20 yıl içindeki hızlı nüfus artışının yanı sıra, endüstriyel alandaki yatırımlar, çok katlı yönetim binaları, büyük alışveriş ve iş merkezlerinin yapılmasıyla yangın riski de beraberinde artmıştır. Teknoloji, her anlamda hayatımıza dâhil olmasıyla bizi kendine daha bağımlı hale getirmektedir. Teknolojiyle sahip olduklarımız artmakta, sahip olduklarımızı kaybetme riski ise kabul edilemez hale gelmektedir. Bir Bilgi İşlem Merkezinin, Veri Bankasının, Değerli Doküman Arşivlerinin, Telekomünikasyon Merkezinin, Radyo ve Televizyon İstasyonunun, Bilimsel Araştırma Merkezinin ya da bir Yoğun Bakım Odasının olası bir yangın durumunda göreceği en küçük zararın, bu tesis ve mahallerde ekonomik ve sosyal açıdan son derece olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikârdır. Teknolojiyle sahip olduklarımıza ek olarak bir ülke için en değerli kültür mirası olan tarihi eserlerin, müzelerin ya da kültürel zenginliğimizi yansıtan sanat galerilerinde yer alan paha biçilemez eserlerin geri dönüşü olmayan bir yangın ile yok olmasının bir ülkeye vereceği hasar ise gelecek kuşaklara kadar yansıyacaktır.

Ayrıca günümüzde üretim tesislerinde verimlilik gereksinimleri ve işletmelerin pazar paylarını arttırabilmeleri, kesintisiz üretim ve gelişen teknolojinin kullanıldığı üretim tesisleşmesiyle mümkün olması sebebiyle işletmeler, üretim ve depolama tesislerinin güvenliği ve kesintisiz üretim işleyişinin devamı konusunda çok titiz davranmak zorundadır.

Yukarıda belirtildiği özellikteki ekstra korunma altına alınması şart olan mahallerde, klasik yangın algılama ve ihbar sistemleri ile her ne kadar yangın algılama yapılsa da, henüz yangın durumu oluşmadan hassas ve hızlı algılama yapılması ile yangın güvenliği ve kesintisiz işletmenin garanti altına alınması istenmektedir.

Bu taleplerden doğan VESDA cihazı, çok hassas aktif hava kontrolü ile en güvenilir ve en hızlı dedektör olan insanın daha kokusunu bile hissedemediği dumanı algılayarak büyük bir faciayı daha başlamadan tespit edebilmektedir. Birkaç yıl önce güvenlik sektöründe 25 yıldan beri faaliyet gösteren Xtralis grubu tarafından satın alınan VESDA, İngilizce’de çok erken duman algılama cihazı anlamına gelen Very Early Smoke Detection Apparatus sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

VESDA, bir boru şebekesi ile yangın algılaması yapılacak mahalden hava örnekleyerek analiz eden yüksek hassasiyetli, lazer tabanlı bir duman dedektörüdür. Yüksek verimli bir aspiratör ve özel bir filtreleme sistemi bu dedektörün çok uzun sürelerle yüksek hassasiyetle kararlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadırlar. Aspiratör vasıtasıyla boru şebekesinden çekilen hava, iki kademeli filtrede duman olamayacak kadar büyük toz parçacıklarından ve rutubetten ayrılarak lazer hücresine aktarılır. Filtre edilen havanın bir kısmı da ikinci bir filtrasyondan geçirilir, tamamen temizlenerek lazer hücresindeki optik yüzeylerin temiz tutulması için kullanılır. Lazer algılama hücresi, ışık saçılma prensibi ile çalışmakta ve değişik boyutlarda duman parçacıklarını algılama özelliği bulunmaktadır.

VESDA yüksek hava hareketleri içerisindeki dumanı algılayabilmesi, tozdan etkilenmemesi, istenmeyen alarmlara neden olmadan çok hassas ve kararlı bir şekilde çalışabilmesi sebebiyle yangın algılamada kusursuz bir çözümdür. Güvenli ve erken tahliye, kritik önemdeki cihazların kapatılması veya elle söndürme gibi acil durumda önemli işlemler için ekstra zaman sağlayarak, işletme devamlılığına katkıda bulunmaktadır.

Yüksek tavanlı yerlerde stratifikasyon (hava yastıklaması) ve seyrelme nedeniyle oluşan algılama güçlüğü problemini ortadan kaldırmakta, kolay ulaşım ve bakım olanağı ile büyük avantajlar sağlamaktadır.

VESDA, yoğun havalandırma yapılan bilgi işlem merkezlerinde dumanın büyük oranda seyrelmesi nedeniyle konvansiyonel algılama yöntemlerinin uygun olmadığı mahallerde ideal çözümdür. Noktasal tipte duman dedektörlerinin yerleştirilmesinin teknik veya estetik nedenlerle güç olduğu mahallerde de VESDA en yüksek algılama performansını sunmaktadır. Ayrıca, noktasal tip dedektörlerden 400 kat daha hassas olması nedeni ile de alternatifsizdir.

Her türlü ortam şartlarına cevap verebilen ve piyasaya sürüldüğünden bu yana pazarın gereksinimleri çerçevesinde geliştirilen VESDA ürün ailesi VESDA LaserPLUS ile geniş alanlara hitap ederken, VESDA LaserCOMPACT ile denenmiş teknolojiyi, küçük ve yüksek risk taşıyan kullanım alanları için daha düşük maliyetle işletmelerin kullanımına sunmaktadır.

Birçok avantajı beraberinde getiren VESDA, ile tüm değerli varlıklarınız güven altında olacaktır.

VESDA hakkında daha fazla bilgi »