VESDA ECO ile Güvenilir ve Etkin Gaz Algılaması


Mevcut ya da yeni kurulmakta olan VESDA sistemlerine ECO gaz dedektörleri ekleyerek insan sağlığı ve işletme güvenliği açısından tehlike oluşturan zehirli ve patlayıcı gazlardan korunmak mümkündür. Xtralis, yepyeni bir yaklaşımla geliştirdiği VESDA ECO gaz algılama dedektörleri ile ortamdan duman algılaması için çekilen havayı analiz ederek sadece dumanın yanı sıra zehirli ve patlayıcı gazları da algılayabilmektedir. Böylece, ayrı bir tesisat yatırımına gerek kalmadan yüksek performanslı gaz algılama sistemine sahip olunabilmektedir.

ECO, endüstriyel ve ticari binalarda karşılaşılan türden patlayıcı ve zehirli gazların algılanmasında kullanılabilir. Eğer ortam koşullarında birden fazla gaz bulunması muhtemel ise ECO aynı anda 2 ayrı gazı da algılayacak şekilde konfigüre edilebilmektedir.

Klasik uygulamalarda kullanılan gaz dedektörleri gaz kaçağı riski bulunan yerleri tahmin ederek dedektör yerleşimi yapılmasını gerektirir. ECO, bunun aksine, boru tesisatı ile risk teşkil eden her noktadan örnekleme alarak tüm mahalde birden algılama yaptığından sistem performansı açısından büyük avantaj sağlar. ECO, kapalı otoparklarda ve kablo galerilerinde zehirleyici ve boğucu gazlar, UPS odalarında Hidrojen gazı, ısı merkezi ve benzeri alanlardaki LPG, metan ve doğalgaz kaçaklarına karşı kullanılabilmektedir. Mahallin kolaylıkla ulaşılabilir olmadığı ortamlarda ECO dedektörünün boru tesisatının ulaşılabilir bir noktasına yerleştirilmesi mümkündür ve bu açıdan bakımı da son derece kolaydır.

ECO dedektörleri, aralarında Karbonmonoksit, Amonyak, Oksijen, Hidrojen, Hidrojen Sülfid, Sülfür Dioksit, Nitrojen Dioksit, Metan ve Propan bulunan dokuz ayrı gaz için geliştirilmiş sensörlere sahiptir. Her ECO ünitesi aynı anda 2 ayrı sensöre sahip olabilir ve bunlarla ayrı ayrı gazların algılaması yapılabilir. Dedektör standart olarak dört adet programlanabilir röle, 4-20mA analog çıkış ve Modbus prokolünde data bağlantısına uygundur. 24V DC ile beslenen ünitelerin üzerine takılabilen 2GB'lık SD kartlarda da ölçüm kayıtlarının saklanması da mümkündür.