Traka Akıllı Anahtar ve Değerli Varlık Yönetimi Çözümleri


09.07.2014

Günümüzde birçok orta ve büyük ölçekli işletme modern kartlı geçiş sistemlerine geçmiş olsa bile bu işletmelerde hala konvansiyonel anahtar sistemleri de kullanılmaktadır. Birçok işletmede konvansiyonel anahtarların saklanması ve takibi bir sorun teşkil etmektedir.

Birçok işletme aslında farkında olmasa bile konvansiyonel anahtarların takibi için işyerlerinde büyük ölçüde mesai harcanmakta ve çalışanların verimliliği düşmektedir. İnsan hatası sebebiyle kaybolan anahtarların aranması, yenilerinin yaptırılması, ortak kullanımda olan anahtarların takibi için harcanan mesai ve bunun gibi normalde gözükmeyen masraflar uzun süreçlerde işletme giderlerinde önemli bir yer tutabilmektedir.

Kartlı geçiş sistemi kullanılan neredeyse bütün işletmelerde konvansiyonel anahtarlarda, az veya çok, kartlı geçiş sistemleri ile birlikte kullanılmaktadır. Bu konvansiyonel anahtarlardan ortak kullanımda olanları çoğu zaman ya bir anahtar dolabında saklanır ya da bir güvenlik görevlisine teslim edilir, eğer takibi yapılmak isteniyorsa bir kayıt defterine anahtarı alan imza atar. Çoğu zaman bu kayıtlara imza atılması unutulur veya atlanır, kayıtlar tutulsa bile bunlar düzenli olarak denetlenmez. Kimi zaman da anahtarları tutan güvenlik görevlisi işe gelmediği zaman acil durumlarda anahtarlara erişilemeyebilir. Tüm bu süreçlerde “insan hatası” ihtimali var olduğu için işletmelere verimli ve güvenilir bir çözüm sağlamaz. İşletmelerde konvansiyonel anahtarların yanı sıra ortak kullanımda olan telsiz, işletmede kullanılan portatif değerli ekipmanlar, laptop, ipad vb. bir çok ekipman ve cihazın takibinde de aynı sıkıntılar yaşanmaktadır.

İşte bu sebeple operasyonel verimliliği arttıran ve konvansiyonel anahtar takibini güvenli bir şekilde gerçekleştiren otomatik anahtar yönetim sistemleri gün geçtikçe daha fazla işletme tarafından kullanılmaya başlamıştır. Öncelikle bu sistemler standart bir anahtar dolabı çözümünden çok daha fazlasını sunmaktadır, buradaki asıl amaç anahtarları veya değerli varlıkları güvenli olarak depolamanın yanı sıra anahtarı teslim alan kişiye sorumluluk yüklemek ve anahtarları veya ekipmanı zamanında geri getirmesini sağlamaktır.

Traka akıllı anahtar ve değerli varlık yönetim sistemi en gelişmiş otomatik anahtar yönetim sistemlerinden biridir. Traka sisteminde anahtarı almaya yetkili personel, kartlı geçiş sistemi kartıyla, parmak izi ile veya sadece şifresini girerek anahtar dolabını açar, bu aşamada personele tüm anahtarlara erişim vermek yerine sadece yetkili olduğu anahtarlara erişim verilir. Personelin yetkili olduğu anahtarlar sadece belirli bir süre zarfında verilmesi ve bu sayede belli bir zamana kadar anahtarları geri getirmesi şartı da konulabilir. Personel anahtarları aldığı anda bu aktivite otomatik olarak kayıt altına alınır ve istenilen zamanda hangi anahtarın hangi personelde olduğu, ne zaman alınıp ne zaman geri getirildiği gibi bilgiler ağ üzerindeki bir bilgisayar vasıtasıyla raporlanabilir. Bu sistem sayesinde anahtarı alan personel anahtarın sorumluluğunun kendisinde olduğunu ve düzenli ve hatasız olarak kaydının tutulduğunu bilir, üzerinde daha fazla sorumluluk hissederek anahtarı kaybetmemeye daha fazla özen gösterir.

Traka akıllı anahtar ve değerli varlık yönetim sistemi ile konvansiyonel anahtarların yönetiminin yanı sıra işletmede ortak kullanımda olan, telsizler, laptop, ipad, değerli alet çantaları vb., tüm değerli taşınabilir değerli varlıkların, araç filosunun takibi ve yönetimini de yapılabilmektedir.

Traka’nın diğer otomatik anahtar yönetim sistemlerine göre önemli bir avantajı ise işletmedeki kartlı geçiş sistemleri ile tam entegrasyon sağlayabilmesidir. Lenel Sertifikalı Partneri olan Traka Akıllı Anahtar Yönetim Sistemleri, Lenel OnGuard ile tam entegre bir güvenlik kontrol çözümü sağlayabilmektedir ve bu şekilde son kullanıcı için Lenel OnGuard'ın sunmuş olduğu güvenlik seviyesi yükseltilmekte ve ek faydalar sağlanmaktadır. Lenel OnGuard – Traka entegrasyonu ile anahtarların veya değerli varlıkların yanlışlıkla veya bilerek işletmeden dışarıya çıkarılması engellenebilir. Lenel On-Guard kullanıcı arayüzü ile herhangi bir kullanıcının kurumun dışına çıkabilmesi için üzerinde bulunan anahtarları Traka dolabına iade etmesi şart koşulabilir.

  • Gizli bilgilerin saklandığı bir tablet veya dizüstü bilgisayarınızın veya taşınabilir harici diskin şirket dışına çıkmaması sağlanabilir.
  • Sürekli kullanılan ve vardiyaya bağlı olarak el değiştiren ateşli silah, telsiz, veya özel alet çantasının yanlışlıkla vardiyası biten personel ile şirket dışına çıkması engellenebilir.
  • Havuz araç sistemini kullanan şirketlerde mesaisi biten personel havuz aracının anahtarını geri bırakmadan şirketten çıkması engellenebilir.
  • Özellikle cezaevi gibi kurumlarda anahtarların habersiz olarak dışarıya çıkartılması, kopyalanması ihtimaline karşı tüm kilitlerin değiştirilmesini gerektirir.

Entegrasyon yapıldığında Lenel-OnGuard Traka anahtar yönetim sistemiyle gerçek zamanlı iletişim kurar. Binayı terk etmek üzere olan kullanıcı turnikeye kartını okuttuğunda üzerinde iade edilmemiş anahtar varsa çıkışı engellenir ve anahtarı dolaba iade etmesi için zorlanır.

Tüm bu gelişmiş özellikleri ile Traka akıllı anahtar ve değerli varlık yönetim sistemi işletmelerdeki konvansiyonel anahtarları ekonomik olarak takip edilebilen akıllı anahtarlara dönüştürür. Ortak kullanılan taşınabilir değerli varlıkların takibini ve güvenliğini sağlar. Tüm bunlara ek olarak işletme maliyetlerini de azaltmaktadır.