Pano-içi Yangın Söndürme Çözümleri


Pano-içi Yangın Söndürme Çözümleri

İstatistiklere göre yangınların yaklaşık dörtte biri elektrik pano ve buatlarında başlamaktadır. Tekniğine uygun tesis edilmiş elektrik panolarında yapılan tesisat ilaveleri, zamanla oluşan bağlantı gevşemeleri ve şalt cihazlarındaki eskimeler nedeniyle yangın çıkabilmektedir. Elektrik panoları veya bağlantı kutularında çıkabilecek bir yangın, tesis yetkililerinin en çok korktukları tehlikelerden biridir zira bu kapalı hacimlerinde başlayan yangınlar çok geç fark edilebilmekte ve önemli can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 

Elektrik pano ve buatlarına doğrudan monte edilerek buralarda başlayabilecek yangınları yüksek sıcaklık ve alevle tetiklenmek suretiyle otomatik olarak söndüren Pano-içi Yangın Söndürme Sistemleri bu tip yangınlardan korunmanın en güvenli yoludur. Küçük bütçelere sahip bu otonom çözümler çoğu zaman ana hacimde ilave bir otomatik söndürme tesisatı gereksinimini de ortadan kaldırırlar. Pano-içi yangın söndürme uygulamaları, pano yangınlarına hacim koruma amaçlı sistemlerden daha hızlı cevap verirler.

Pano-içi yangın söndürme çözümü seçiminde,

  • Panolarınızın büyüklükleri
  • Kablo girişleri ve havalandırma amacıyla kullanılan ve kapatılamayan açıklıkları
  • Doğal veya cebri havalandırma özellikleri
  • Bir aktivasyon sonrasında tekrar etkinleştirme süresi
  • Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, MSDS kısıtlamaları, vb. ISG gereksinimleriniz
  • Bir yangın sonrasında kabul edilebilir iş durma süreleriniz
  • Yangın alarm ve diğer can ve mal güvenliği sistemlerinizle entegrasyon gereksinimleri
  • Yatırım bütçeniz

gibi pek çok etken vardır.

Bütün bu etkenleri dikkate alarak, üç ayrı teknoloji ile sizin için en uygun pano-içi yangından korunma çözümlerini tasarlayıp uyguluyoruz: