FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri


FM 200 Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

FM 200 gazlı söndürme sistemleri, ekipmanlarınızın korunmasında veya çalışma devamlılığının sağlanması gereken hacimlerde etkin şekilde kullanılan sistemlerin başında gelmektedir. Bilgi işlem odaları, izleme ve kontrol merkezleri, data ve endüstriyel odalar, telefon santralleri, enerji üretim merkezleri, arşivler vb. hacimlerde yaygın olarak kullanım alanı bulunmaktadır.

FM 200 gazı menşei ve geçerli standartlar

Firmanıza tesis edilecek FM 200 gazlı söndürme sistemi ISO14520 standardına uygundur. FM 200 gazı Amerikan DUPONT firması tarafından üretilmektedir ve söndürme gazları arasında en yüksek pazar payına sahip söndürme ajanıdır. EEC, FM 200 gazlı söndürme sistemlerini anahtar teslim olarak tesis etmektedir.

FM 200 gazlı söndürme sistemleri lokal olarak kurulabileceği gibi bir bütünün parçası olarak da tesis edilebilir. Firmamız ürünleri arasında önemli bir yeri olan Edwards yangın algılama sistemleri ile FM 200 gazlı söndürme sistemleri entegre edilebilmektedir. Algılama hattı üzerine tesis edilen onaylı söndürme kontrol üniteleri ile birden fazla FM 200 gazlı söndürme sistemleri tek merkezden izlenebilir ve yönetilebilir olmaktadır.

FM 200 gazlı söndürme sistemi farklı özelliklere sahip hacimlerde başarılı bir şekilde tesis edilmektedir.

  • • Tasarım konsantrasyonunun insana zarar verebilecek en düşük seviyenin altında (LOAEL) olduğu insanlı hacimlerde kullanılabilmesi nedeni ile geniş uygulama alanı bulunmaktadır. LOAEL, zehirlilik veya fizyolojik olarak ters etki gösteren en düşük konsantrasyonunu ifade etmektedir.
  • Hızlı bir şekilde söndürme yapmaktadır.
  • FM 200 gazının kimyasal yapısı iletkenlik özelliği göstermez.
  • Temiz bir gaz olması nedeni ile ortamda kirlilik yaratmamaktadır.
  • Ozona zarar vermemektedir.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemlerinde Kullanılan Temel Bileşenler Aşağıda Yer Almaktadır.

Silindirler

Silindirler

FM 200 söndürme gazının depolandığı tüplerdir.

Basınç göstergesi

Basınç göstergesi

Silindir içindeki basıncı gösteren manometredir.

Elle Boşaltma Kolu

Birden Fazla Tüp Bağlantısı Yapılan Kollektördür

Sistemin doğrudan mekanik olarak boşaltılmasını sağlayan cihazdır.

Manifold

Manifold

Birden fazla tüp bağlantısı yapılan kollektördür.

Tahrik üniteleri

Tahrik üniteleri

Söndürmenin elektronik veya pnömatik bir şekilde otomatik olarak başlamasını sağlayan malzemelerdir.

Nozüller

Nozüller

Gazın korunan alana boşaltılmasını ve optimum gaz dağılımını sağlar. Sistemin en uç elemanıdır.

Uyarı işaretleri

Uyarı işaretleri

Söndürme uygulanan ortamın içinde veya dışında bulunanları uyarmak için kullanılan ekipmanlardır.