Dukane Hemşire Çağrı Sistemleri


GE DUKANE Hemşire / Hasta Haberleşme Sistemleri

Günümüzde hastanelerde ve sağlık amaçlı kuruluşlarda hasta ile sağlık personelinin haberleşmesi büyük önem arz etmektedir. Hem hastanın isteklerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi hem de verilen hizmetin kalitesinin ölçümlenebilmesi için hemşire / hasta haberleşme sistemlerinin kurulumu gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca sağlık amaçlı kuruluşların uluslar arası akreditasyon birimleri tarafından akredite edilebilmeleri için olmazsa olmaz şartlardan biri de bu sistemin mevcut ve amaca yönelik olarak çalışır durumda bulunmasıdır.

GE DUKANE

DUKANE1920 li yılların başlarında kurulmuş bir Kanada firmasıdır. 2004 senesinde GE bünyesine katılmıştır. EEC olarak 90'lı yılların başlarından beri DUKANE hemşire / hasta haberleşme sistemlerini hem yurt içinde hem yurt dışında kurmaktayız. Tüm Dukane ürünleri uluslar arası UL sertifikalarına sahiptir.

NEDEN DUKANE

DUKANE Hemşire Çağrı Sistemi acil çağrı sistemlerinden beklenenleri tamamıyla karşılayabilen nitelikte olup bazı üstün özellikleri ile de öne çıkmaktadır.

  • Hemşire bankosu üzerinde 4 (dört) adet çağrı aynı anda görülebilir ve bu çağrının banyo veya oda kaynaklı olduğu belirtilebilir.
  • Oda, hemşire bankosundan istenildiği zaman dinlenebilir. Bunun yanında, hasta isterse dinlenilmeyi kesebilir.
  • Oda ile Hemşire Bankosu arasında karşılıklı konuşma ile iletişim kurulabilir.
  • Hemşire herhangi bir odada iken başka bir odadan çağrı yapıldığında, hemşirenin bulunduğu odada gelen diğer uyarı duyulabilir.
  • Gelen çağrılar, oda numarası, çağrı tipi emergency (acil), bath(banyo), callcord (çağrı kordonu)...gibi) ve özellikle öncelik (priority) numarası ile birlikte gösterilebilir. Dukane
  • 5 (beş) adet öncelik (priority) tanımlanabilir.
  • Süpervize sistem olduğu ve sistemdeki tüm adresli elemanları denetlediği için örneğin çağrı butonunun soketi yerinden çıkınca veya Yatak Başı Kontrol Üniteleri arasındaki hat koptuğunda Hemşire Bankosu'nda ikaz verilir.
  • Sistemde kullanılan tüm cihazlar UL onaylıdır.
  • Database ve raporlama yazılımı sayesinde sistemin tüm çağrı olaylarını toplamak, sıralamak, saklamak ve analiz etmek mümkündür.

Hemşire Çağrı Konsolu

Hemşire Çağrı Konsolu

Hemşire Çağrı Konsolu, mikroişlemci kontrollü olup tek başına çalışabildiği gibi diğer hemşire çağrı konsollarıyla da network olarak çalışabilen ve Yönetim Yazılımı kurulmuş olan bilgisayara bağlanabilen bir yapıya sahiptir. Ünite bazında 64 Tek veya çift kişilik Hasta Yatak Başı Hemşire Çağrı Kontrol Ünitesini, bunlara bağlı olan el tipi çağrı butonlarını ve WC/banyo acil çağrı butonlarını adresli olacak şekilde destekleyecek kapasitededir. Hasta ile sesli iletişim kurabilecek interkom sistemini içerisinde barındıran konsol, LCD göstergeli olup fonksiyonlara göre programlanmış butonlar ve telefon tipi tuş takımına sahiptir. Aynı anda gelen son dört çağrıyı yatak numarası ve çağrı önceliği ile birlikte gösterebilme özelliğine sahiptir. Ön yüzü membranlı su geçirmez olup muhafazası yangına dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Hemşire Çağrı Konsolu ve bağlantı birimleri "UL 1069"a uygun olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Hasta Yatakbaşı Ünitesi

Hasta Yatakbaşı Ünitesi

Hasta yatak-başı ünitesi bir hasta için aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde butonlara ve interkom donanımına sahiptir. Hasta yatak başı ünitesi, adres, çağrı tipi ve önceliği gibi detaylı bilgileri hemşire çağrı istasyonuna göndermektedir. Üniteler sistem tarafından sürekli izlenmekte ve istasyon üzerinden programlanabilmektedir. Tek hasta için, tek adresli yatak başı hemşire çağrı ünitesi, mikroişlemci kontrollu, kendisine bağlı el tipi çağrı butonu, banyo acil çağrı butonu için adresleme ünitesi ve bağlantı terminallerine sahip, ünite üzerinde hemşire reset butonu, acil durum butonu ve code blue (hayati tehlike) butonları ve bu butonlara basıldığında aktif olan durum LED'leri ile koridor ikaz lambaları için bağlantı terminalleri bulunan, hastanın hemşire konsolu ile sesli iletişim kurmasını sağlayan aktif hoparlör ve mikrofona sahip, sıva altı ve uygun kasalar kullanılarak sıva üstü montaja uygun polikarbonat malzemeden yapılmış kabinet ile birliktedir. Hasta yatak başı hemşire çağrı ünitesi ve bağlantı birimleri UL 1069'a uygun olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

İpli Çekmeli Tip Banyo/WC Çağrı Butonu

Hastanın yataktan çağrı yapması amacı için kullanılacak kordonlu çağrı butonu hasta yatakbaşı ünitesine bağlanmaktadır. Kordonlu çağrı butonlarının basmalı, geriatrik, nefesle aktive olan vb. değişik çeşitleri aynı sisteme bağlanabilir.

İpli Çekmeli Tip Banyo/WC Çağrı Butonu

Code Blue (Hayati Tehlike) Butonu

Banyo ve tuvaletlere tesis edilecek ipli acil çağrı butonları hasta yatakbaşı kontrol ünitesi tarafından izlenmektedir. Kullanılan tüm butonlar UL 1069'a uygun olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Butonlar ıslak hacimlerde kullanılacakları düşünüldüğünden ötürü neme dayanıklı olarak tasarlanmışlardır.

Code Blue (Hayati Tehlike) Butonu

Hasta yatakbaşı üniteleri üzerinde bulunduğu gibi, genel hacimlerde kullanılmak üzere ipli olarak üretilmiş butondur. Hayati tehlike boyutunda olacak bir acil duruma code blue ekiplerinin müdahale edebilmesi için tasarlanmış, UL 1069'a uygun olarak üretilmişlerdir.

Koridor Lambası

Koridor Lambası

Kapı üstü koridor lambasının kontrolü hasta yatakbaşı ünitesi ya da tuvaletlerdeki acil durum butonları tarafından yapılmaktadır. Koridor lambalarının içindeki değişik renkli lambalar farklı aktivasyonları göstermek için kullanılır. Örn: Code blue alarmında kırmızı renkli lamba aktive olurken, hemşire odaya girdiğinde yeşil renkli lamba, tuvaletten acil durum alarmı geldiğinde beyaz renkli lamba aktive olmaktadır. Tüm malzemeler UL sertifikalıdır.

Database ve Raporlama Yazılımı

Database ve raporlama yazılımı sayesinde sistemin tüm çağrı olaylarını toplamak, sıralamak, saklamak ve analiz etmek mümkündür. Dolayısıyla hastane yönetiminin hasta memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarabilmek için gereken performans somut verilerinin hepsi tek bir tuşla PC çıktısı olarak görünebilir.