Asal Gazlı Söndürme Sistemleri


Argon Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

Argon gazlı söndürme sistemleri, elektrik dağıtım odaları, endüstriyel alanlar, malzeme depoları, arşivler, bilgisayar odaları, müzelere, telefon santralları vs. alanlarda kullanılmaktadır. Argon gazı atmosferde bulunmaktadır.

Argon gazı özellikleri

Renksiz, kokusuz bir gaz olup insanlı hacimlerde kullanılabilir. EEC, Argon gazlı söndürme sistemlerini anahtar teslim olarak tesis etmektedir.

Argon gazlı söndürme sistemleri lokal olarak kurulabileceği gibi bir bütünün parçası olarak da tesis edilebilir. Firmamız ürünleri arasında önemli bir yeri olan Edwards yangın algılama sistemleri ile Argon gazlı söndürme sistemleri entegre edilebilmektedir. Algılama hattı üzerine tesis edilen onaylı söndürme kontrol üniteleri ile birden fazla Argon gazlı söndürme sistemleri tek merkezden izlenebilir ve yönetilebilir olmaktadır.

Argon gazlı söndürme sisteminin özellikleri

  • Yeniden dolum maliyeti düşüktür.
  • Argon gazı iletkenlik özelliği göstermez.
  • Ozona zarar vermemektedir.
  • Boşalım sonrası kalıntı bırakmaz

Argon gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan temel bileşenler aşağıda yer almaktadır.

Silindirler

Argon söndürme gazının depolandığı tüplerdir.

Argon söndürme gazının depolandığı tüplerdir.

Basınç Göstergesi

Silindir İçindeki Basıncı Gösteren Manometredir.

Silindir içindeki basıncı gösteren manometredir.

Elle Boşaltma Kolu

Birden Fazla Tüp Bağlantısı Yapılan Kollektördür

Birden fazla tüp bağlantısı yapılan kollektördür.

Tahrik Üniteleri

Söndürmenin Elektronik veya Pnömatik Bir Şekilde Otomatik Olarak Başlamasını Sağlayan Malzemelerdir

Söndürmenin elektronik veya pnömatik bir şekilde otomatik olarak başlamasını sağlayan malzemelerdir.

Nozüller

Bina Zayıf Akım Sistemlerinde EEC Çözüm Demektir.

Gazın korunan alana boşaltılmasını ve optimum gaz dağılımını sağlar. Sistemin en uç elemanıdır.

Uyarı İşaretleri

Söndürme Uygulanan Ortamın İçinde Veya Dışında Bulunanları Uyarmak İçin Kullanılan Ekipmanlardır

Söndürme uygulanan ortamın içinde veya dışında bulunanları uyarmak için kullanılan ekipmanlardır.