EN54-14: Yeni Kılavuzdaki Değişiklikler

27
Ağustos
19

İlker Canbaz
Kıdemli Satış Destek Uzmanı

Yangın algılama ve alarm sistemleri için planlama, tasarım, kurulum, devreye alma, kullanım ve bakımına yönelik kılavuz bilgiler içeren EN54-14, CEN (European Committee for Standardization) tarafından 02.03.2018 tarihinde güncellendi. TSE de bu standardı uzun adıyla ‘’TSE CEN/TS 54-14 Kasım 2018’’ Türk Standardı olarak kabul ederek İngilizce olarak yayınladı. Bu versiyon, 2008’den beri yürürlükte olan Türk Standardının yerine geçmiş oldu.

Bir önceki versiyona göre aşağıdaki temel değişiklikler göze çarpıyor.

Daha önce Ek kısmında yer alan, planlama ve tasarım bölümü içerisinde önemli yer tutan dedektör kapsama alanları ve dedektör montaj yüksekliklerini de içeren tanımlamalar, Ek kısmından Ana Metin tarafına aktarılmış.

Çoklu sensör içeren dedektör teknolojileri ve radyo frekansı ile çalışan dedektörler için tanımlamalar eklenerek gereksinimleri belirlenmiş.

Kablolama için yeni gereksinimler belirlenmiş.

Daha önce bulunmayan bakım rutinlerini içeren Ek-D ve devreye alma kontrol listesini içeren Ek-E kısımları eklenmiş.

Tasarım yaparken ‘’Kaç metrede bir dedektör kullanmalıyım?’’ sorusuyla çok fazla karşılaşırız. Bu sorunun cevabı olan dedektör algılama yarıçapıyla ilgili kısımda da değişiklik yapılmış. Daha önce duman dedektörünün mahaldeki herhangi bir noktaya mesafesi 7,5m iken bu mesafe 6,2m’ye düşürülmüş. Sıcaklık dedektöründe ise bu mesafe 5m’den 4,5m’ye indirilmiş.

Bir diğer soru ise ‘’Duman dedektörünü tavandan ne kadar aşağıya monte edebilirim?’’ Duman dedektörünü mahal yüksekliğinin %5’i içerisinde kalmak koşuluyla herhangi bir noktaya koyabiliyorduk, bu aralık %10 olarak güncellenmiş. Örnek olarak tavan yüksekliği 5m olan bir mahalde, dedektör tavandan maksimum 25cm aşağıya monte edilebiliyorken şimdi 50cm aşağıya monte edilebiliyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise dedektörün 600mm’den daha aşağıya monte edilememesidir.

Yangın alarm butonu montaj yüksekliğinde yapılan değişiklik sonrasında 0,9 - 1,4m arasında buton montajı yapılabiliyor. Ayrıca butonun yerden 1,2m yüksekliğe monte edilmesi öneriliyor. Önerilen bu değerin, 2015 Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinde belirtilen aralık içerisinde kalması, olası yorumları ortadan kaldırıyor.