Okullarda ve Eğitim Kurumlarında Yangın Güvenliği

22
Ekim
19

İlker Canbaz
Kıdemli Satış Destek Uzmanı

Son günlerde maalesef özellikle öğrenci yurtlarında ölüme sonuçlanan yangınlarla karşılaştık. Diğer yapılarda olduğu gibi eğitim tesislerinde de yangın algılama sistemlerinin ve ekipmanlarının, standartlara uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi büyük önem taşımaktadır.

Eğitim Kurumları için Kurduğumuz Sistemler »

Eğitim binalarında ölümle sonuçlanan yangınların sebeplerine bakıldığında, işletme sırasında öyle sıra dışı uygulamalarla karşılaşılıyor ki bu uygulamalar proje sırasında yapılan tasarımsal ve uygulama hatalarının oransal olarak önüne geçiyor.

En önemli yanlışlar arasında acil çıkış kapılarının güvenlik endişesiyle kilitli tutulması geliyor.

En önemli yanlışlar arasında acil çıkış kapılarının güvenlik endişesiyle kilitli tutulması geliyor. Bu kapıların her durumda kaçış yönünde herhangi bir ek ekipmana ihtiyaç duymadan açılır durumda olması gerekiyor. Haklı olan güvenlik endişelerinin elektronik güvenlik ekipmanları veya fiziki güvenlik tedbirleriyle giderilmesi gerekiyor.

Video İçerik Analiz Sistemleri (VCA: Video Content Analysis) »

Diğer tüm yapılarda olduğu gibi eğitim tesisleri için de ihtiyaçların belirlenmesi aşamasından işletmeye devrine kadar olan süreçlerin tümünün ülkemizde yürürlükte olan ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik-2015’’ e göre yapılması gerekiyor.

İrili ufaklı birçok kurum yönetmelikte eğitim tesisi tanımına giriyor.

Yönetmelikte binaların kullanım sınıfları kısmında eğitim tesisleri;

‘Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerdir. Eğitim amaçlı binalar; ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve yüksek öğretim kurumları dâhil olmak üzere, altı veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre ile veya haftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacı ile kullanılan binalar veya binaların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları, ilköğretim okulları, ortaöğretim kurumları, dershaneler, kütüphaneler, yetiştirme yurtları, yatılı bölge okulları, yüksek öğretim kurumları ve benzeri yerler bu sınıfa girer.’’

şeklinde tanımlanıyor. İrili ufaklı birçok tesis bu tanımın içerisine giriyor.

Galatasaray Lisesinde can ve mal güvenliği için hangi ileri teknolojileri uyguladık? »

Ayrıca, minimum aşağıdaki koşullarda eğitim tesislerinin bu kapsamda değerlendirileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Algılama ve uyarı sistemi kurulması için, kat planının 400 m2’den fazla olduğu iki kat ile dört kat arasındaki yapıların,
  • Otomatik algılama sisteminin kurulması için, yapı yüksekliğinin 21,5m’den fazla veya bina toplam kapalı alanının 5000 m2’den fazla olan yapıların.

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Başarı Öyküsü »