Video İçerik Analiz Sistemleri (VCA: Video Content Analysis)

03
Ekim
17

Engin Özer
Mühendislik Departmanı Müdürü

Son dönemde terör saldırıları ve asayiş olaylarındaki yüksek artış nedeni ile olay sonrası inceleme yerine olay öncesi otomatik ihbar sistemleri oldukça önemli hale gelmiştir.

Tehlikenin Otomatik Tespit Edilmesi

Günümüzde her yerde milyonlarca kamera var. Kamera görüntülerinde anormal bir durum varsa ya da potansiyel tehlikeli bir davranış varsa bu otomatik olarak nasıl tespit edilir?

Milyonlarca kameranın nerdeyse tamamı sadece olay sonrası zamanlarda olayın nasıl meydana geldiğini inceleme amaçlı kullanılmaktadır. Birçok tesiste binlerce insan bu kameraları izliyor. Ama bir süre sonra operatörlerde işletme körlüğü oluşuyor ve kameraları bakar-kör bir halde izliyorlar. VCA bu görevlilerin üzerindeki yükü azalmaktadır.

Video İçerik Analizleri

VCA ile kamera görüntüleri aşağıdaki analizlere tabi tutulmakta ve herhangi bir ön-olay tespit edilirse operatörleri uyarmaktadır:

 • Çizgi geçme ihlali
 • Alan ihlali
 • Nesne sınıflandırma: İnsan, araç ve hayvanı ayırt etme
 • Oyalanma alarmı: Belirli bir alanda izin verilen süreden daha uzun süre kalan objeleri tespit etme
 • İnsan Alarmları: Belirli bir alanda izin verilenden adetten veya orandan fazla insanın olması
 • Belirli yönde hareket olması
 • Var olma ve yok olma
 • Renk ve Hız alarmları
 • Fazla hızlı hareket eden obje
 • Kuyruk oluşma
 • Kuyrukta fazla bekleme
 • Kuyruktaki kişileri sayma
 • Bölgedeki kişileri sayma
 • Kask takmama
 • Kaybolan çocuk bulma
 • Büyüklük

Özellikle havalimanları, metro istasyonları, otobüs durakları, tüneller, trafiğe kapalı yürüme yolları, AVM'ler, residanslar, endüstriyel tesisler ve güvenlik kameralarının olduğu her yerde VCA kullanılabiliyor.

VCA'nın görevi olaylar meydana gelmeden tespit edip erken uyarı sistemi oluşturmaktır. Ayrıca olay meydana geldikten sonra geçmişe dönük olarak da çalışabilmektedir. Binlerce kamerada eş zamanlı olarak olayın evrelerini tarayıp raporlayabilmekte, olayların nasıl başlayıp nasıl bittiği kolayca tespit edebilmektedir.

VCA insanlar, araçlar ve statik nesnelerle ilgili çok çeşitli olayları tespit edebilir. Birden fazla kaynaktan gelen videoyu paralel olarak analiz eder ve algılama kurallarını farklı kameralardan birbirine bağlayan karmaşık algılama senaryolarına izin verebilir. Bu alarmlar birbiri ile ilişkilendirilebilir ve belli bir sıra ile alarm olunca yeni bir alarm olarak da tespit edilebilir.

Günümüzde Video İçeriği Analizi (VCA) alanındaki yeni teknolojiler giderek hareketleri yorumlayıcı ve tahmin edici yeteneklerine odaklanmaktadır. Bu yöndeki gelişmiş algoritmalar her geçen gün sektörü zenginleştirmektedir.

Kurduğumuz CCTV ve Video Kontrol Sistemleri »