• Anasayfa
  • Blog
  • Otomatik Söndürme Sistemleri Tesisiniz İçin Yapacağınız En Kazançlı Yatırım Olabilir

Blog

Otomatik Söndürme Sistemleri Tesisiniz İçin Yapacağınız En Kazançlı Yatırım Olabilir

Yangın Güvenliği Can Güvenliği
Mert Yıldız
21 Aralık 2021
Otomatik Söndürme Sistemleri Tesisiniz İçin Yapacağınız En Kazançlı Yatırım Olabilir

Yangının yıkıcı etkileri herkes tarafından bilinmekte. Buna karşın yangın sürekli karşı karşıya kalınan bir tehlike olmadığı için tesislerde yangından korunma önlemlerinin zaman zaman geri plana atıldığını görmekteyiz.

Tesislerdeki diğer tüm sistemlerin aksine otomatik yangın söndürme sistemleri yalnızca yangın anında çalışmak üzere tasarlanırlar. Normal koşullarda bekleme halinde bulunurlar. Tesisin olağan işleyişi üzerinde herhangi bir etkileri yoktur. Bu nedenle yatırım açısından önem sıralamasında başlara konulmayabilirler.

Ancak tesiste bu sistemlerin bulunmaması, bir yangın anında yalnızca can ya da mal kayıplarının oluşması değil, tesisin bütünüyle sonunun gelmesi anlamına da gelir.

İtfaiye yangını söndürebilir ama geleceğinizi kurtaramaz

 

Otomatik söndürme sistemleri bulunmayan ortamlarda başlayan yangınlar kısa sürede kontrolden çıkar ve yayılır. Yangın fark edildiğinde artık çevreye sıçramış ve birebir müdahale ile söndürülemeyecek seviyeye ulaşmış demektir. Bu noktada can ve mal kayıpları meydana gelebilir.

Asıl kayıplar ise bu noktadan sonra, dolaylı yoldan oluşur. Yangından korunma önlemlerinin yeterli seviyede alınmamış olması sigortanın maddi hasarları karşılamayacağı anlamına gelir. İşletmelerin sigorta poliçeleri olsa dahi pazara geri dönebilme oranları % 40 gibi oldukça düşük bir orandır. Büyük bir yangının ardından yapılacak onarım çalışmaları üretim ve işleyişte uzun duraksamalara sebep olacaktır. Bu duraksamalar müşterilerin mağdur edileceği anlamına gelir. Mağdur edilen ve ürünlerini teslim alamayan müşteriler farklı alternatifler aramak zorunda kalacaklardır.

Yangın sonrasında meydana gelen pazar kaybı, itibar kaybı, marka değer kaybı vb. dolaylı kayıplar için paha biçilmesi mümkün değildir. Firma güvenilirliğini kaybettiği için yalnızca eski müşterilerini geri kazanmakta değil, yeni çalışanlar bulmakta dahi zorlanacaktır. Yangınların ülke ekonomisine verdiği zararlar da dikkate alındığında otomatik söndürme sistemlerinin her yönüyle özenle değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu ortadadır.

Firmanızın geleceği yapacağınız küçük bir ön yatırıma bağlı olabilir

Tesisinizi yangın tehlikelerden korumanın en iyi yolu otomatik söndürme sistemlerine yatırım yapmaktır. Otomatik söndürme sistemlerine yapılacak olan ilk yatırım, karşılaşılacak bir yangın senaryosunda çok daha büyük kayıpların oluşmasını engelleyecektir.

Otomatik yangın söndürme sistemleri yangın üzerine ya da yangının bulunduğu ortama belirli bir söndürücünün uygulandığı, özel olarak tasarlanan mühendislik çözümleridir. Yangının sıcaklık artışı, duman ya da diğer etkilerini algılayıp otomatik olarak tetiklenen bu sistemler, dışarıdan herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden devreye girerek yangını söndürür.

Yangın anında oluşan can kayıplarının büyük kısmı insanların dumana maruz kalması sonucunda gerçekleşir. Ortaya çıkan duman ve zehirli gazların karışımı solunum yollarının tıkanmasına ve boğulmalara sebep olabilir. Zamanında müdahale edilmezse dumana maruz kalan personelin kurtarılması çok güçtür.

Otomatik söndürme sistemleri yangını çok erken bir safhada tespit ettiği için, personelin tehlikeli bölgeyi güvenli bir biçimde terk edebilmesine olanak sağlar.

Yangının erken safhada tespit edilmesi aynı zamanda ekipmanda oluşacak hasarın da düşük olacağı anlamına gelir. Bu sayede tesisin karşılaması gereken onarım masrafı az olacağı gibi, yaşanacak durma süreleri de kısalacak ve müşteri mağduriyeti söz konusu olmayacaktır.

Yangın tehlikelerine karşı alınan önlemler terzi usulü olmalıdır

Otomatik söndürme sistemlerinin birçok farklı tipi mevcuttur. Sistem seçimi yapılırken korunacak alanın mimari özellikleri, çalışma koşulları, insan bulunup bulunmadığı ve depolanan malzemelerin yanıcılık sınıfları gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. Tesisin farklı bölümleri için farklı otomatik yangın söndürme çözümleri oluşturulabilir.

Otomatik söndürme sistemi seçerken yangın tehlikesi taşıyan farklı alanlardaki ihtiyaçların tümünü tespit edebilen ve bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşıp terzi usulü çözümler üretebilen bir çözüm ortağı ile çalışmak, tesisinizin yangın tehlikelerine karşı güvence altına alındığının teminatı olacaktır.