Kalite Politikamız

 • EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri şirket vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda kalite odaklı Kurumsal Yönetim Sistemimizi esas almak,
 • Güncel ve gelişen teknolojileri kullanarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal ve uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları dikkatle takip edip uygulanmasını sağlamak,
 • Mevzuat ve standartlarla uyumlu, sürdürülebilir ve güvenilir ürün ve hizmet çözümleri geliştirip müşterilerimize sunmak; satış sonrası destek hizmetlerini vermek,
 • Kalite Yönetim Sistemimizin referans standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Her alanda kaliteli ve doğru çözüm felsefesini esas alarak tüm çalışanlarımızın sahiplendiği takım ruhu içerisinde ölçülebilir ve ulaşılabilir şirket ve birim hedefleri doğrultusunda çalışmak,
 • İş süreçlerimizi devamlı gözden geçirip performansımızı ölçerek, performansımızı geliştirecek yeni çözüm ve yaklaşımları ortaya koymak, ilgili risk ve fırsatları da dikkate alarak süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizde verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlamak,
 • Uzun vadeli iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle iş birliğimizi etik kurallar çerçevesinde, karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek, kurulmuş işbirliklerini bu çerçevede sürdürmek,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirerek çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak, sürekli gelişimlerini desteklemek,
 • Faaliyetlerimizi Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yasal gerekliliklerine uygun bir şekilde gerçekleştirerek sektörümüzde teknoloji ve yüksek kalitede öncü ve örnek bir kuruluş olmak

için tüm gücümüzle çalışmayı taahhüt ederiz.

Haluk Yanık
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür