Başarı Öyküleri

Capacity, İstanbul

Capacity, İstanbul

Türkiye’nin popüler alışveriş merkezleri arasındaki yerini 2007 Kasım ayında alan Bakırköy’deki Capacity Alışveriş Merkezi, yılda 22 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Capacity, 155.000 m²’lik bir alana alışveriş ve yaşam merkezi olarak kuruldu. İçerisindeki 200’ü aşkın mağazasıyla hizmet veren yapının içinde son teknolojiye sahip 9 adet sinema salonu, 2500 araçlık otoparkı ve eğlence noktaları da bulunmaktadır.

EEC'nin Rolü

Günümüzün modern alışveriş merkezlerinde yatırımcılar ve işletmeciler en üst düzeyde can ve mal güvenliği, iletişim ve otomasyon sistemleri bulunmasını istemektedirler. Birbirleriyle tam entegrasyon içerisinde çalışan üstün kaliteli güvenlik ürünleri, köklü mühendislik deneyimi ve uzman uygulama-bakım kadroları ile kurulabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar.

Bakırköy’de bulunan Capacity Alışveriş Merkezi de EEC’nin mühendislik tecrübesi ve kalitesi ile birlikte sunduğu UTC Edwards Signature Serisi üst düzey yangın alarm ve duman kontrol sistemleri ile korunmaktadır.

Teknik Yaklaşım

UTC Edwards Signature Serisi, mikroişlemci kontrollü ve algoritma tabanlı dedektör ve yardımcı saha elemanlarından oluşan, çok yüksek hatalı-alarm bağışıklığını, hızlı alarm verme yetkinliğiyle birleştiren üstün nitelikli bir ürün ailesidir. Ürün uzun test süreçleri sonunda elde edilmiş yangın algoritmalarıyla karar verme yetisine sahip algılama elemanlarını içermektedir ve benzersiz ayakta kalma özellikleri bulunmaktadır.

Sistemde 4 adet UTC Edwards EST3 Serisi Network Yangın Alarm Paneli (32 çevrim, 8.000 adres kapasitesi ile) network olarak çalışmakta ve Güvenlik Merkezinde bulunan FireWorks Yangın Alarm Paneli ve Grafik İzleme Yazılımından sistemin izlenmekte ve kontrolü sağlanmaktadır.

Bunun yanında havalandırma sisteminin acil durum yönetimi yangın alarm sistemiyle networkteki bir panel gibi entegre çalışan Duman Kontrol Paneli’nden yapılmaktadır. Duman Kontrol Sisteminden, 30’un üzerindeki klima santrali, tüm duman tahliye fanları, 150’nin üzerindeki yangın damperinin kontrolü ve durum izlemesi yangın senaryosuna uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Mağaza yangın algılaması için kullanılan çevrim hatları, genel hacim algılaması için kullanılan çevrim hatlarından ayrı tutulmuştur. Böylelikle mağazalar içinde yapılacak tadilatların çok daha rahat ve diğer kısımlara herhangi bir etkisi olmadan yapılması amaçlanmıştır.

Yangın algılama ve alarm sistemi, Acil Durum Senaryosuna bağlı olarak diğer mekanik – elektromekanik sistemler ile entegre çalışmaktadır.

Bu entegrasyon kapsamında Duman Kontrol Sisteminin acil durumda yönetimi, havalandırma sisteminin parçası olan klima santralleri, yangın damperleri, duman tahliye fanları ve merdiven basınçlandırma fanlarının kontrolü ile gerçekleştirilmekte ve yangın durumu olan mahaldeki dumanın diğer güvenli bölgelere yayılmadan binadan tahliyesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda insanların güvenli tahliyesi için kaçış yolları olan merdivenlerin duman açısından temiz kalması amacıyla tesis edilmiş olan merdiven basınçlandırma fanlarının kontrolü sağlanmaktadır.

Sulu Söndürme Sistemindeki akış anahtarlarının, hat kesme vanalarının ve pompaların durumları Signature Serisi kontak izleme modülleri ile sürekli izlenerek, gerçek bir yangın durumuna gelmeden sistemin sağlıklı ve çalışmaya hazır olup olmadığı denetlenirken diğer yandan acil durumda sulu söndürme sisteminin çalışması izlenmektedir.

Asansörlerin yangın durumunda zemin kata çağırılması ve yangın uyarısı boyunca kullanım dışında kalması, entegrasyon kapsamında, yine Signature Serisi kontrol modülleri tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Seslendirme sistemi üzerinden yapılan sesli tahliye anonsunun kontrolü, insanların doğru ve hızlı bir şekilde tahliye edilebilmesi için yangın alarm sistemi ile sağlanmaktadır.

Çeşitli kritik mahallerde tesis edilmiş olan gazlı söndürme sistemlerinin alarm ve arıza durumları yine sürekli olarak yangın alarm sistemi tarafından denetlenmektedir.

Bunlarla birlikte yangın alarm sistemi Bina Otomasyon Sistemi ile de entegre olarak çalışmaktadır.

Yangın alarm sisteminin izleme ve kontrolü için Güvenlik Merkezi’nde tesis edilmiş bir Grafik İzleme Bilgisayarı ve FireWorks Grafik İzleme Yazılımı bulunmaktadır. 

FireWorks Grafik İzleme Yazılımı, EST3 Paneli ile kullanıcı arasındaki veri iletişimini sağlayan bir arayüz programıdır.

Bu yazılım sayesinde yangın alarm sistemi tarafından izlenip kontrol edilen tüm cihazlar mimari planlar üzerinde grafik olarak görülebilmekte, olası alarm durumlarında ilgili kısımların mimari planlarına hızlı ulaşım ve planlar üzerinde detaylı inceleme yapma imkanı bulunmaktadır.

Capacity Alışveriş Merkezi projesinde de olduğu gibi, UTC Edwards Signature Serisi ürün ailesi, binlerce algılama ve kontrol noktası bulunan, çok sayıda panelin network çalışması gereken, büyük ölçekli ve karmaşık duman kontrol yönetimine ihtiyaç duyulan, diğer bina sistemleriyle entegrasyonun yoğun olduğu projelerde eşsiz çözüm olanakları sunmaktadır.

Detaylı referans kitabımız için lütfen bize ulaşın

Bize Ulaşın