Kurduğumuz Sistemler

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri

FM200 gazı, Montreal Protokolünce Ozon tabakasına zarar vermesi nedeniyle kullanımı yasaklanan Halon 1301'e alternatif olarak geliştirilmiş renksiz, kokusuz ve elektriksel iletkenliği bulunmayan temiz bir söndürücü gazdır. Karbon,Florin ve Hidrojen bileşiminden (CF3CHFCF3) oluşan ve HFC-227ea koduyla anılan FM200, UL, FM, LPCB ve VdS gibi dünya çapında birçok standart ve organizasyon tarafından onaylanmış bir söndürücü gazdır.

FM200 gazlı söndürme sistemleri mahaldeki oksijen miktarını etkilemeden yangını soğutma ve fiziksel etkiler ile kontrol altına alır. Ozon tabakasına zarar vermediği çevre koruma birliği tarafından belirlenmiş olan FM200 gazı, gerekli tasarım konsantrasyonunda solunabilir ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermez. Burada NOAEL (gözlenmeyen yan etki seviyesi) ve LOAEL (gözlenen en düşük yan etki seviyesi) dikkate alınmalıdır. FM200 gazı için NOAEL seviyesi %9, LOAEL seviyesi %10,5'tir. FM200 gazının boşaldığı bir odada insanın herhangi bir etki görmeden bulunabileceği süre ise maksimum 5 dakikadır.

TS EN 15004 -5 () veya NFPA 2001 standartlarında tanımlandığı şekilde tasarlanan FM200 gazlı söndürme sistemleri, A, B ve C sınıfı yangınları 10 saniyeden kısa bir süre içerisinde kontrol altına alır. Bu sürenin tedarik edilen markanın lisanslı yazılımı ile yapılacak hidrolik hesap aracılığıyla teyit edilmesi gereklidir. %30 emniyet faktörüyle A sınıfı yüzey yangınları için FM200 gaz konsantrasyonu %7,9 kabul edilir. Yüksek A sınıfı kabul edilen ve kablo yoğunluğunun yüksek olduğu ortamlar için ise FM200 gaz konsantrasyonu %8,5'tur.

FM200 gazlı söndürme sistemlerinin Inert (Asal) gazlı söndürme sistemlerine göre avantajı, düşük miktardaki gaz kullanımı sayesinde az yer kaplamaları ve söndürmenin ardından atık bırakmamalarıdır. Tek veya çok silindirli sistemler halinde tasarlanabilirler. Silindirlerin korunan oda dışında bulunması istenir.

Günümüzde çok yaygın olarak kullanılan ve hızlı söndürme etkisi başta olmak üzere birçok avantaj sunan FM200 gazının en önemli dezavantajı atmosferde 36,5 yıl kalabilmesidir. Bu da FM200 gazının sera etkisine sahip olduğu ve küresel ısınmaya katkıda bulunduğu anlamına gelmektedir.

FM200 ve benzeri kimyasal gazlı sistemler ile korunacak odaların söndürme konsantrasyonunu koruyabilmeleri için sızdırmaz olmaları gerekir. Bu nedenle TS EN 15004 tarafından zorunlu tutulan Oda Sızdırmazlık Testinin sistemin kurulumunun hemen ardından gerçekleştirilmesi ve senede en az bir kez tekrarlanması gerekmektedir.

FM200 gazlı söndürme sistemleri lokal olarak kurulabileceği gibi bir bütünün parçası olarak da tesis edilebilir. Firmamızın ürünleri arasında önemli bir yeri olan Edwards yangın algılama sistemleri ile FM200 gazlı söndürme sistemleri entegre edilebilmektedir. Algılama hattı üzerine tesis edilen onaylı söndürme kontrol üniteleri ile birden fazla FM200 gazlı söndürme sistemi tek bir merkezden izlenebilir ve yönetilebilir olmaktadır.

SR200 HFC-227ea Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri  

SR200 yangın söndürme sistemi söndürücü olarak karbon, florin ve hidrojen bileşiminden (CF3CHFCF3) oluşan HFC-227ea gazını kullanır. Rengi ve kokusu olmayan HFC-227ea düşük basınç altında sıvı olarak depolanır. Uluslararası yangından korunma standartları tarafından tanınmış etkili bir temiz söndürücü gazdır.

HFC-227ea ozon tabakasına zarar veren Halon 1301 gazına alternatif olarak geliştirilmiştir. Yüksek söndürme etkisine sahiptir. A, B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir. Elektriksel iletkenliği ve korozif etkisi yoktur. Sistem devreye girdikten sonra kalıntı bırakmaz.

HFC-227ea gazı normal tasarım konsantrasyonunda (<%9) kullanıldığında insan sağlığı üzerinde toksik etkiye sahip değildir. Yüksek güvenlik marjı sayesinde insanlı mahallerde güvenle kullanılabilir. Hassas ve değerli ekipmanların yangından korunması için ideal bir çözümdür.

SR200 yangın söndürme sistemi UL listeli ve FM onaylıdır. VDS sertifikasına sahiptir. Sistem tasarımları NFPA veya EN standartlarına uygun yapılabilir. Tasarımların uygunluğu Vds onaylı hidrolik hesaplamalarla desteklenmektedir. Kurulumlar 25 Bar, 42 Bar ve 50 Bar’lık silindirler ile yapılabilir. Türkiye’deki dolum tesisimiz UL onaylıdır.

SR200 HFC-227ea Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Nasıl Çalışır?

SR200 yangın söndürme sistemi hacim koruması prensibi ile çalışır.  Dedektörlerin dumanı algılamasıyla SR200 söndürme sistemi otomatik olarak ya da manuel devreye sokulur.  Çelik silindirlerde depolanan HFC-227ea gazı borulama hattı ve boşaltma nozulları üzerinden 10 saniye içerisinde korunan hacme boşaltılır. HFC-227ea gazı yangını soğutma etkisi ve korunan hacimdeki oksijen seviyesini düşürmek suretiyle söndürür. HFC-227ea gazı hacim içinde 10 dakika boyunca etkisini koruyarak yeniden alevlenmelerin önüne geçer.

Sistemde kullanılması gereken HFC-227ea gazının miktarı hacmin büyüklüğü ve yangın sınıfı üzerinden yapılan hesaplamalarla belirlenir. Yönlendirme vanaları kullanılarak tek bir SR200 yangın söndürme sistemi ile birden fazla hacim korunabilir.

Nerelerde Kullanılır?

  • IT ve Sistem Odaları
  • Elektrik Pano Odaları
  • Rüzgar Türbinleri
  • Arşivler
  • Güç İstasyonları
  • Hassas Cihaz ve Ekipmanların Bulunduğu Odalar
  • Müzeler
  • Hastaneler