Kurduğumuz Sistemler

INERT Gazlı Söndürme Sistemleri

INERT Gazlı Söndürme Sistemleri
Inert gazlı söndürme sistemleri argon ve nitrojen gazlarını ve karışımlarını söndürücü olarak kullanan ve korunan hacimdeki oksijen konsantrasyonunu düşürmek suretiyle yangını durdurma prensibiyle çalışırlar. Sistemdeki inert gaz ya da gaz karışımının korunan hacme oksijen konsantrasyonunu tutuşmanın gerçekleşemeyeceği bir noktaya indirecek miktarda boşaltılması ile yangın durdurulmuş olur.

Inert gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan gazlar hali hazırda atmosferde bulunduklarından küresel ısınma etkileri yoktur ve ozon tabakasına zarar verme potansiyelleri de sıfırdır. Bu durum halon bazlı kimyasal gazlı söndürme sistemlerine karşı ciddi bir avantajdır. Ayrıca inert gazlar ve karışımlarının iletkenlikleri olmadığı gibi kokusuz ve renksizdirler. Nikel, çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç ve plastik gibi malzemeler üzerinde de korozif etkileri yoktur.

Inert gazlı söndürme sistemlerinin tipleri aşağıdaki gibidir:
  • IG-01 - 100% Argon
  • IG-100 - 100% Nitrojen
  • IG-55 - 50% Argon + 50% Nitrojen (Karışım adı: Argonite)
  • IG-541 - 52% Nitrojen + 40% Argon + 8% CO2 (Karışım adı: Inergen)
Ağırlık olarak havaya yakın olduklarından Inert gazların korunan odayı terk etme süresi kimyasal temiz gazlı söndürücülere göre daha uzundur, bu da sızdırmazlık toleranslarının daha geniş olduğu anlamına gelir. Yangın esnasında zehirli özelliğe sahip kalıntılar bırakmadıklarından insanlı mahallerde kullanımları son derece uygundur.

TS EN 15004, VdS ve NFPA 2001 standartlarına göre tasarım ve montajları gerçekleştirilen Inert gazlı söndürme sistemleri, bir veya birden fazla silindirli setlerden oluşabilir. Silindirler 150, 200 veya 300 bar basınçta basınçlandırılırken, sistemlerin çalışma (tesisat) basıncı ise 55-60 bar arasında olmaktadır.