Kurduğumuz Sistemler

NOVEC 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri

NOVEC 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri

Novec 1230, Montreal protokolünce ozon tabakasına zarar vermesi nedeniyle kullanımı yasaklanan Halon 1301’e alternatif olarak geliştirilmiş renksiz, kokusuz ve elektriksel iletkenliği bulunmayan bir temiz söndürücü gazdır. Karbon temelli (C₆F₁₂O) olan ve FK-5-1-12 koduyla anılan Novec 1230, azot gazı ile 25, 42 ya da 50 Bar’da basınçlandırılır ve silindir içinde sıvı fazda depolanır. UL, FM, LPCB ve VdS gibi dünya çapında birçok standart ve organizasyon tarafından onaylanmış bir söndürücü gazdır.

Novec 1230 gazlı söndürme sistemleri ortamdan ısıyı absorbe etme prensibi ile yangına müdahale eder ve mahaldeki oksijen miktarını etkilemeden yangını kontrol altına alır. Ozon tabakasına zarar vermediği çevre koruma birliği tarafından belirlenmiş olan Novec 1230 gazı, gerekli tasarım konsantrasyonunda solunabilir ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermez. Novec 1230 gazının atmosferik ömrü ise 3 ila 5 gün arasındadır ve küresel ısınma potansiyeli faktörü 1’dir. Diğer bir deyişle Novec 1230 gazı ozona zararlı olmadığı gibi sera etkisi de yoktur. Novec 1230’un en yakın rakibi olan FM200’ün atmosferik ömrü 36,5 yıldır.

Novec 1230 gazı için NOAEL seviyesi %10, LOAEL seviyesi ise %10,5 üzeri kabul edilmektedir. Tasarım konsantrasyonu ile NOAEL değeri oranlandığında %150 oranında bir güvenlik marjı olduğu görülür. En yakın alternatif temiz söndürücü olan FM200 gazında ise bu değer ancak %3-20 arasındadır.