Kurduğumuz Sistemler

Pano İçi Yangın Söndürme Çözümleri

Pano İçi Yangın Söndürme Çözümleri

Pano içi yangın söndürme çözümleri, istatistiklere göre yangınların yaklaşık dörtte biri elektrik pano ve buatlarında başlamaktadır. Tekniğine uygun tesis edilmiş elektrik panolarında yapılan tesisat ilaveleri, zamanla oluşan bağlantı gevşemeleri ve şalt cihazlarındaki eskimeler nedeniyle yangın çıkabilmektedir. Elektrik panoları veya bağlantı kutularında çıkabilecek bir yangın, tesis yetkililerinin en çok korktukları tehlikelerden biridir. Bu kapalı hacimlerde başlayan yangınlar çok geç fark edilebilmekte ve önemli can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

Elektrik pano ve buatlarına doğrudan monte edilerek buralarda başlayabilecek yangınları yüksek sıcaklık ve alevle tetiklenmek suretiyle otomatik olarak söndüren Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri bu tip yangınlardan korunmanın en güvenli yoludur.

Pano İçi yangın söndürme uygulamaları, pano yangınlarına hacim koruma amaçlı sistemlerden daha hızlı cevap verirler. Küçük bütçelerle hızlı bir şekilde kurduğumuz bu otonom çözümler çoğu zaman ana hacimdeki otomatik söndürme tesisatının aktivasyonuna gerek kalmadan yangını kaynağında söndürüyorlar.

Pano içi yangın söndürme çözümü seçiminde,

  • Panolarınızın büyüklükleri
  • Kablo girişleri ve havalandırma amacıyla kullanılan ve kapatılamayan açıklıkları
  • Doğal veya cebri havalandırma özellikleri
  • Bir aktivasyon sonrasında tekrar etkinleştirme süresi
  • Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, MSDS kısıtlamaları, vb. ISG gereksinimleriniz
  • Bir yangın sonrasında kabul edilebilir iş durma süreleriniz
  • Yangın alarm ve diğer can ve mal güvenliği sistemlerinizle entegrasyon gereksinimleri
  • Yatırım bütçeniz
gibi pek çok etken vardır.

Bütün bu etkenleri dikkate alarak, üç ayrı teknoloji ile sizin için en uygun pano-içi yangından korunma çözümlerini tasarlayıp uyguluyoruz: